Lokalpolitik

Nej tak til Arla-grunden

Har man penge, så kan man få. har man ingen, så må man gå. Sådan lyder en af argumenterne for at kommunen skal lade være med at købe Arla-grunden.

Thomas Madsen Nielsen, Aars: For det første skal finansieringen på plads og for det andet er det svært at se hvad "gyldent" der er ved denne chance for at købe grunden. Faktisk er det svært at få øje på andre købere, så mon ikke denne "gyldne chance" findes om et år eller to, når kommunen forhåbentligt har fået en bedre økonomi. Svend Kudahl, Gedsted: Jeg mener ikke kommunens økonomi animerer til så stor en investering i øjeblikket. Der kunne være andre der har bedre ideer til brug af grunden end kommunen. Ove Hansen, Aalestrup: Når man ikke kender vilkårene for finansieringen, er det umuligt at råde til køb i kommunens nuværende økonomiske situation Ole Rieks, Farsø: Det er mange penge for en grund med nedlagte Arla-bygninger, når man ikke nøjagtigt vil/kan gøre rede for projekter. Ole B. Sørensen, Gedsted: Jeg mener ikke vi har råd til at låne yderligere 10 millioner kroner til køb af en grund. Der er mange andre opgaver byrådet bør prioritere først. Kommunens fokus bør være på borgernære opgaver og ikke på nye luftkasteller. Niels-Jørgen Kristensen, Østerbølle: Jeg synes ikke at kommunen skal købe grunden for at bygge nyt rådhus i disse IT-tider. Det er fint at bruge de gamle rådhuse. N. J. Kruse, Løgstør: Blot det at lufte tanken om at købe den dyre Arla-grund i Aars er en uforskammethed overfor borgerne i landets næstfattigste kommune! I et moderne samfund er det bedøvende ligegyldigt hvor et rådhus er placeret. Tanken om at placere et rådhus centralt er dyb konservativ, men det er vel hvad man kan vente. Det er nærliggende at tro, at borgmester Knud Kristensen ønsker at opføre et fyrtårn, et mausoleum over sig selv. Kim Lyngsø, Aalestrup: Med kommunens nuværende katastrofale økonomi for øje, skal man da ikke købe en grund, som man ikke ved hvad man skal bruge til. Jørgen Jacobsen, Aars: Kommunen har ikke pengene til at købe Arla-grunden, og slet ikke til inden for de nærmeste år at bebygge den. Med IT-løsninger og den rette organisation bør det være muligt at rationalisere administrationen, selv om afdelinger ligger på forskellige adresser i kommunens byer. John Vigsø, Hvorvarp: Har du penge, så kan du få. Har du ikke, så må du gå. Jan Bech Rump, Løgstør: Der er da heldigvis politikere som siger nej til prestigekøb og byggeri, hatten af for dem. Efter denne vinter bliver der vist hårdt brug for midler til renovering af veje og fortove. Lån hellere penge hertil. Holger Jessen, Gl. Ullits: I øvrigt har kommunen i forvejen grund samt bygninger der kan bruges til at samle administrationen. Nemlig rådhuset i Farsø, hvor der er plads til den udvidelse, som skal til for at rumme hele administrationen. Henrik Jensen, Aalestrup: Man kan ikke købe grunde når man ingen penge har og hvorfor skal vi ofre millioner på et nyt rådhus for når kommunen har masser af tomme bygninger? H.C. Pedersen, Hvalpsund: Køb af ARLA-grund er måske en god investering, dersom man er investor/grundspekulant og har kræfterne. Om der kan findes midler, må der være mere presserende opgaver. For eksempel til drift af den nye demensafdeling i Aars, foranstaltninger for børn og unge, familieterapi i stedet for tvangsfjernelser med mere. Evald Saarup, Farsø: Kommunens økonomi er ikke til køb af den art og slet ikke til at investere mange millioner kroner i et nyt, ikke påkrævet, rådhusbyggeri. Elva Lykkegaard, Strandby: Tiderne er ikke til ekstravagance og overforbrug. Med moderne kommunikation behøver man jo rent fysisk ikke at være i samme lokale, for at holde et møde! Elin Kjær, Aalestrup: Politikere skal forholde sig til den aktuelle virkelighed, der - som jeg ser den - er, at vi skal spare umådeligt mange penge på ældreomsorg og vanskeligt stillede børn og unge. David Douglas, Gl. Ullits: Det private erhvervsliv kan selv finde ud af hvad det har brug for, og købe det. Fortalere for andre kæmpeprojekter har mod bedre vidende lovet 'stordriftsfordele' - kommunalreformen, politireformen, DR-Byen ... De ved, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Og mærkeligt nok kan ingen drages til ansvar. Bent Linde, Aars: Kommunens økonomi tillader vist ikke opkøb af Arlagrunden, så længe der skal spares på børn og ældre. Jeg ville da ønske der var råd til opkøb. Asger Andersen, Vegger: Med det økonomiske pres VKO-regeringen udøver på kommunerne, så er der ikke råd til at skatteborgere skal betale for overtræk på kassekredit til jordspekulation. De private investorer, som er interesseret i grunden, kan selv handle med Arla. Allan Dahl, Brøndum: Det må da kunne lade sig gøre at finde mere fornuftige formål at bruge penge på. Men hvis ikke det er muligt kunne man da lade dem ligge på bunden af kassen. Den er vel til at finde?!