Nej tak til en længere skoledag for de mindste

LEG OG LÆRING: Facts, visioner og medindflydelse, er det ikke ting, som vores byråd går ind for? En kommentar til de planer der måtte være omkring omlægning af hele skole og klub området i Hørby skoleby området. Som man kunne læse i referatet fra børne- og kulturudvalgets møde fra 15. november, påtænker man at lægge skoledagen om til en såkaldt "Leg og læring"-ordning i bla. Rosendalskolen. Dette blev også delvist belyst i avisen i fredags. På vores forældrerådsmøde 22. november i Vildrosen (som er en klub for børn fra 3. til 5. klasse i Rosendalskolens skoledistrikt) var Leg og læring-oplæget på programmet. Dette princip vil føre til en 30 timers skolegang for børnehaveklasse til og med 3 klasse. Konklusion på kommentarer fra forældrerådet er, at vi IKKE ønsker at vores børn skal gå mere i skole end de gør i forvejen, vi ønsker at bevare den tid og de rammer, der er i Vildrosen, dette gælder også personaleresourcer. Som man kunne se i fredagens avis, har man i hvertfald ikke spurgt skolebestyrelsen på Rosendalskolen, hvor formand Steen Kristensen bla. siger at vores børn ikke skal paces frem. Skoleinspektøren sidder lidt ligesom en lus imellem to negle, hvem skal han støtte, skoledirektør eller skolebestyrelse. Skolebestyrelsen har søgt om 2 timer mere ugentligt, men får 5 timer oveni, fordi Jan Hviid ønsker at gøre tingene stømlinet. Hvad mener Jan Hviid med det? Ud over at gøre tingene ens, bliver det så bedre eller dårligere? Har man nogle ideer eller visioner i børne- og kulturudvalget for det man kan kalde børnepolitik, så lad os endelig høre. Forældrerådet i Vildrosen er ikke blevet spurgt eller orienteret. Forældrene på Nordre Skole er vel heller ikke blevet spurgt om de synes Leg og Læring var/er en god idé, her har man i et par år kørt ordningen? Som forældre er vi interesserede i vores børns velfærd, den er afhængig af deres færdigheder, men man skal ikke udelukkende fokusere på skolegangen, det er vigtigt, at børn får succes oplevelser andre steder end i skolen, og det er vigtigt, at de har tid til at være børn og at lege. Ellers bliver det ikke nogle harmoniske og glade børn, vi får. Klubberne giver vores børn mange muligheder for at udvikle sig, og lege i længere perioder end de korte perioder, det nødvendigvis må være i skolen. Engang imellem skal politikerne stoppe op og undersøge, hvad man har, hvad forældrene ønsker, snakke med skolebestyrelser og forældreråd, ellers risikerer man at ødelægge de gode ting, som vi har nu.