Nej tak til endeløse subsidier

Næsten tre fjerdedele af alle unge i landbruget regner kun med at få lidt eller slet ingen landbrugsstøtte. Og to ud af tre er også ligeglade. Det viser en undersøgelse, som Observer har lavet for magasinet FoodCulture. Undersøgelsen bygger på interviews med 900 medlemmer af Danmarks Landboungdom. Undersøgelsen er et godt bevis for, at selv om landbruget er et erhverv, der kræver en umenneskelig høj investering i forhold til omsætningen, så er de unge landmænd klar over, at subsidier er en vej direkte ud i økonomisk morads. I Frederikshavn er vi ganske godt kendt med subsidier - og de problemer, de fører med sig. Der er slet ingen tvivl om, at vores værftsindustri ville have klaret sig endnu længere - hvis ikke frem til i dag, såfremt værfterne i Danmark var sluppet for at konkurrere direkte og indirekte med den stortyske statskasse, som salig Risgaard Knudsen så malerisk udtrykte det. Det er nu engang de lande, der har flest penge, der sætter dagsordenen, når støtteordningerne eksisterer. Hvis de forbydes inden for en Union, ja, så er det op til de enkelte gode købmand - og i dette tilfælde landmandsskab at sørge for om man kan overleve eller ej. Samtidigt er subsidiering også globalt set et ganske alvorligt emne. Konsekvensen er, at u-landene ikke har en chance for at konkurrere på de betingelser, deres virkelighed giver. Og det vil stadigt fordre mere ulands-bistand, hvis ikke mindst Afrika skal overleve. Så støtteordninger af denne karakter er ikke et gode. Vi befinder os i et område, hvor vi har behov for statens bevågenhed - men ikke i form af pipelines med støttemidler. Derimod kunne vi godt finde på, at takke ja til fremadrettede statslige investeringer i vor egn - en ganske udmærket ide, som regeringen godt kunne tage op. Faktisk ville det være lidt af en nyskabelse i en tid, hvor det nærmest ser ud som om man tager fra os, der har så få arbejdspladser for at pumpe dem ind i områder, hvor arbejdskraften har så rigeligt at lave. Det er ikke produktions-virksomheder, der har produceret i mange år, der skal støttes, men det er de nye ideer, der skal støttes. Det er de områder, der måske kan skabe grundlag for vækst, der skal støttes. Ting tager tid, og støtteordninger er en fremragende ordning i en indkøringsfase. Efterfølgende bliver det alt for nemt en sovepude.