Nej tak til miljøskib i Hirtshals

Selvom havnen nu er udpeget som nødhavn har miljøskib ingen interesse

HIRTSHALS:Hirtshals Havn er med på listen over 22 danske havne og bugter, der nu har fået status som nødområder. Det er et EU-krav, at landene skal udpege områder, som for eksempel tankskibe, der lækker olie, kan søge ind i. Men hvad det helt konkret betyder for Hirtshals Havn ved konstitueret havnedirektør Jens Kirketerp Jensen endnu ikke - andet end Hirtshals Havn nu er udpeget som nødområde for skibe med højt forureningspotentiale. Modsat Frederikshavn Havn, der ligeledes er udpeget som nødhavn, så er Hirtshals Havn ikke interesseret i at få et miljøskib til havnen. Nærmeste miljøskibe ligger i Korsør og København. - Vi vil ikke være interesserede i at have et miljøskib til at ligge i Hirtshals Havn. Det vil blot optage plads, mens det vil være mere naturligt at placere et miljøskib i Frederikshavn, siger konstituret havnedirektør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn. Men der er nu alligevel ikke udsigt til, at der følger et eneste miljøskib med til at afværge eller begrænse forurening fra skibe, der lækker olie eller kemikalier i det nordlige Danmark. - Vi har modtaget meldingen og har forstået, at det er et krav fra EU med en sådan udpegning, men nu afventer vi næste udspil fra staten, siger Jens Kirketerp Jensen. Fraråder ved kuling I Miljøministeriets redegørelse for de netop udpegedede områder står der for Hirtshals’ vedkommende blandt andet, at ”besejling af havnen kan ved kraftige vinde - kuling - frembyde problemer, men som i princippet kan besejles både dag og nat under hensyntagen til vind og strøm. Besejling frarådes dog under kuling, og især når den kommer fra nord og nordvest”. Almindelig havn I redegørelsen konkluderes der, at det forudsættes, at den øvrige havnevirksomhed så vidt muligt kan afvikles sideløbende med eventuel brug af havnen som nødhavn. - Det gælder om at undgå miljøkatastofer, når der sker uheld til søs. Det er derfor vigtigt, at et skib hurtigt og effektivt kan få hjælp - og her spiller nødområderne en central rolle. I et nødområde kan et nødstedt skib for eksempel omlade sin last af brændselsolie eller få foretaget reparationer, så skibets situation ikke forværres og for eksempel fører til olieforurening, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt. Ministeren tilføjer, at der er taget bredt hensyn til både natur og miljø i forbindelse med udvægelsen. Det bliver den kommende Martime Assistance Service (MAS), der kommer til at anvise nødområder til skibe, der af den ene eller anden grund måtte få brug for sådanne. MAS vil være døgnbetjent og vil fungere som kontaktpunkt ved informationsudveksling mellem skibe og kyststatens myndigheder. Men hvordan og hvorfra et beredskab til sådanne opgaver skal komme fra, vides endnu ikke, og konstitueret havnedirektør Jens Kirketerp Jensen regner med i løbet af foråret at høre nærmere derom.