EMNER

Nej tak til selv at klippe græsset

Debatindlæg om at klippe græs

Per Hjortnæs Pedersen. Foto: Peter Broen

Per Hjortnæs Pedersen. Foto: Peter Broen

FODBOLDBANER:I mandagens avis havde formanden for Kultur - & Fritidsudvalget en omtale af en ny ordning. Ordningen går ud på at kommunens fodboldbaner i fremtiden skal klippes af de frivillige ledere ganske vist mod en betaling. Formanden Mogens Brag nævner indledningsvis, at der på den samlede konto skal spares 500.000 kr. i 2012 og i årene fremover 1.mio kr. på kontoen. Formanden tror, at foreningerne bliver glade for den ny ordning idet en evt. besparelse på det tilskud foreningerne vil få udmøntet til klipning af græs kan bruges på andre opgaver. Jeg er vildt uenig med formanden - det er et besparelsesforslag, som tørres af på foreningerne og som ingen kan være glad for. Jeg er samtidig også af den opfattelse, at forslaget er i strid med reglerne i Folkeoplysningslovens § 22 som slår fast, at kommunale lokaler og udendørs anlæg skal stilles vederlagsfrit til rådighed med, el, vand, varme, rengøring og fornødent udstyr. I samme §"s stk. 3 står " Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed når lokalerne anvendes til deres primære brug". Et eksempel: På FFI"s anlæg er der et sted mellem 10 og 15 fodboldbaner - hver på 60 x 120 m. I alt skal der således klippes mellem 72.000 m2 og 108.000m2 græs 1 - 2 gange ugentligt. Det svarer til mellem 12,7 og 19,6 tønderland. Det siger sig selv, at den opgave kan kke klares som forældrearbejde - alternativet kan være foreningens inspektør og ansatte, men det kræver en investering i en større græsklipper ligesom tiden går fra andre opgaver. Slutteligt kan foreningen indhente et tilbud fra en entreprenør, men jeg vil stille mig tvivlende overfor om en privat virksomhed er billigere end kommunens Park & Vej, som Kultur- og Fritidsudvalget åbenbart synes tager for meget for opgaven i dag. Jeg synes foreningerne skal takke pænt nej til ordningen.