Lokalpolitik

Nej tak til uventet besøg

Borgmester Lene Kjelgaard vil mødes med lodsejere i morgen, men de kan ikke.

Fire travle personer er klar til at rive en hel dag ud af kalenderen i morgen for at besøge de fem lodsejere, der bliver mest berørt af planerne om et nyt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage. Men lodsejerne fik først besked om besøget i fredags, og flere af dem er optaget af andre ting, som de ikke lige kan aflyse. Borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) havde tænkt sig at drage på rundtur i Østerild-området sammen med teknisk direktør Torben Juul-Olsen, Thisted Kommune, skovrider Ditte Svendsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy, samt Sven Koefoed-Hansen, vicedirektør i By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet. Der var afsat nogle timer til besøget hos hver af de fem lodsejere. - Det er et tilbud fra vores side. Vi er klar til at lytte og svare på spørgsmål, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen og tilføjer: - Vi har i byrådet vedtaget, at vi gerne vil indgå i et samarbejde med ministeriet om det her center, men at der skal tages videst muligt hensyn til lodsejerne. Så jeg vil gerne have afdækket, hvad det er, vi kan hjælpe med. Sådan læser lodsejerne imidlertid ikke helt invitationen fra kommunen. I brevet er brugt ordene "indledende drøftelser", og hvad det dækker over, er de i tvivl om. - Det er svært at tyde det brev. Hvis borgmesteren bare kommer for at lytte, hvorfor skal de tre andre så med? spørger gårdejer Anders Kristensen Bundgaard, der er en af fem lodsejere, der står til at få eksproprieret noget af sin ejendom.