Nej til A- og B-klasse

Som mange af jer sikkert efterhånden ved, har vi siden sommerferien afholdt den såkaldte plenar-uge i Bruxelles. Loftet var simpelthen faldet ned i den store parlamentssal i Strasbourg.

Men nu har de igen sat loftet fast, og vi rykkede derfor teltpælene op og pakkede vores ting sammen for at drage til Strasbourg. Ugen i Frankrig har været rigtig god og har i høj grad stået i beskæftigelsens tegn. Især de europæiske vikarer har vundet en stor sejr, som betyder bedre vilkår og flere rettigheder. TIRSDAG var der fisk på menuen. Med et massivt flertal vedtog vi i parlamentet en betænkning om ændring og udvidelse af den eksisterende torskegenopretningsplan. En rapport som jeg selv var ordfører på for den socialdemokratiske gruppe. Fra de liberale var det min kollega Niels Busk, der var ordfører. Torsken i Nordsøen og vest for Skotland er alvorligt truet. Det er derfor vigtigt, at vi med det samme gør alt, hvad vi kan, for at redde torsken. Europa-Kommisionen har det med kun at tænke i kvoter. I rapporten lagde vi også vægt på indsatsen mod ulovligt fiskeri og bedre måder at fange torsken på. Med vores rapport vil genopretningsplanen blive enklere, mere fleksibel, mere effektiv og mindre bureaukratisk. ARBEJDE på rimelige vilkår bør være en rettighed i EU. Desværre er der stadig mange vikaransatte, som rundt om i Europa arbejder under helt urimelige forhold. Særligt kvinder, unge, ældre og indvandrere er ansat i sådanne jobs. Foruden at være lettere at hyre og fyre har mange vikaransatte ingen ret til pension, løn under sygdom eller videreuddannelse. Ofte har de også svært ved at leje et sted at bo og låne penge. Der er brug for, at vi får styrket arbejdernes rettigheder og den sociale sikkerhed i hele Europa. EU skal sikre, at alle mennesker i unionen er garanteret en vis levestandard. Vikardirektivet, som vi onsdag vedtog i parlamentet, er et kvantespring i den rigtige retning. Det vil netop være med til at sikre lige vilkår som løn under sygdom og barnets første sygedag, uanset om man er fastansat eller vikar. JEG HAR i lang tid lagt vægt på, at den nuværende europæiske landbrugspolitik skal gå mod en afvikling, så pengene kan bruges til at skabe flere arbejdspladser på rimelige vilkår i Danmark og resten af Europa. Flere og bedre job er vigtigere end en landbrugsordning, som tilhører fortiden. Jeg ser derfor også positivt på, at der generelt i EU’s budget, som vi stemte om torsdag, afsættes flere midler til at øge beskæftigelsen og bekæmpe fattigdom. Det sker samtidig med, at der er blevet færre penge til landbrugsstøtten, som i årevis har lagt beslag på en stor del af EU’s budget. DET SENESTE seneste år er den europæiske strejkeret kommet under pres. Sagen handler kort fortalt om, at flere arbejdsmarkedsdomme (særligt Laval/Vaxholm og Rüffert) har skabt usikkerhed omkring reglerne for strejkeretten i forhold til det indre marked - hvad vægter højest i Europa? Som socialdemokrat er jeg ikke i tvivl om, at der skal være lige balance i mellem reglerne for det indre marked og konfliktretten. Onsdag vedtog parlamentet med stort flertal et forslag, som går ud på at åbne op for udstationeringsdirektivet. På den måde sikrer man ligebehandling af udstationerede arbejdere. I lang tid har vi talt for døve øren, men nu hørte vi pludselig nye toner. Kommisæren for beskæftigelse, Vladimir Spidla, indrømmede, at det er nødvendigt at se direktivet for udstationering efter i sømmene. Det er utrolig vigtigt, at vi ikke skaber en A- og en B-klasse af arbejdere i Europa. Derfor vil jeg nøje følge kommissionens arbejde i den kommende tid. OLE CHRISTENSEN (f. 1955) er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Med i beskæftigelsesudvalget. Borgmester i Brovst Kommune i 1998-2002. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst.