Nej til aftægtsbolig i naturen OM’MER: Naturklagenævnet omstøder tilladelse fra den gamle Aars Kommune

BLÆRE:En landmand ved Blære uden for Aars får ikke lov at bygge sig en aftægtsbolig på et areal syd for gården, når hans søn overtager bedriften. Det har Naturklagenævnet slået fast og dermed omstødt en tilladelse, som tidligere er blevet givet af Aars Kommune. Landmanden havde planer om at bygge aftægtsboligen på et stykke jord, som i regionplanen er udlagt som særligt værdifuldt landskab og som ifølge planen ”skal friholdes for indragelse til formål, der kan skæmme landskabet”. Det hindrede dog ikke den daværende Aars Kommune i at give tilladelsen på trods af at også Nordjyllands Amt protesterede. Aars Kommune købte modsat alle andre argumentet om, at en eventuel udvidelse af landbrugsejendommen kun vil kunne ske mod syd, Mod nord er terrænnet nemlig kuperet ned mod et vandløb og mod øst ligger der en fredet gravhøj. Derfor ville landbruget i forbindelse med en udvidelse igen vokse sammen med aftægtsboligen vurderede Aars Kommune sidste sommer, der stillede som betingelse, at boligen ikke senere måtte udstykkes som en selvstændig ejendom. Tilladelsen fik dog Naturfredningsforeningens lokalkomité i Aars til at klage. Naturfredningsforeningen pegede på placeringen på et ”næs” i landskabet som et problem. Hvis landmanden får lov at bygge her vil huset ligge meget synligt til alle sider stik i mod intentionerne i regionplanen. Naturfredningsforeningen vurderede samtidig at en aftægtsbolig uden problemer vil kunne bygges tættere på den nuværende går uden at hindre en udvielse af bedriften senere. Endelig pegede Naturfredningsforeningen på, at der blot er halvanden kilometer til Blære, hvor boligen alternativt kunne bygges. Og den klage har Naturklagenævnet nu hørt. Planloven siger udtrykkeligt at aftægtsboliger som udgangspunkt skal placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og ikke som her 120 til 140 meter væk. Hvis man ønsker at bygge længere væk, så kræver det særlige grunde, som Naturklagenævnet ikke finder er opfyldt i dette tilfælde. Tværtimod, så vurderer Naturklagenævnet, at der ikke er kommet argumenter frem for, at boligen ikke kan opføres i nærheden af den nuværende ejendom. Samtidig vurderer Naturklagenævnet, at en tilladelse til at bygge i det værdifulde landskab ville kunne danne en uheldig præcedens.