EMNER

Nej til aftale med kommunen

En mio. kroner er for lidt til nye omklædningsrum, siger Brovst Idrætsforenings bestyrelse, som dermed beholder det gamle stadion.

Brovst Idrætsforenings bestyrelse har sagt nej til aftalen med Jammerbugt Kommune om bl.a. to nye omklædningsrum i forbindelse med Brovst Hallen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i oktober aftalen, som skulle give Brovst Idrætsforening en mio. kr. til de to omklædningsrum. Til gengæld skulle kommunen have det gamle stadion på Nyvej. Formanden for Brovst Idrætsforening, Ib Bentsen, siger, at det økonomiske tilbud fra Jammerbugt Kommune ikke er godt nok. - Kommunen vil give en mio. kr. til omklædningsrum, men det er for lidt. Derfor siger vi nej, og det får også som konsekvens, at vi beholder det gamle Brovst Stadion, siger Ib Bentsen. - Med de priser, der er på arbejdsløn og byggematerialer, kan vi ikke få de to ekstra omklædningsrum for en mio. kr. Og vi vil ikke ud og låne penge for at få råd til de to omklædningsrum, som vi ikke engang selv ejer, men i realiteten kun lejer os ind i hos Brovst Hallen - og samtidig forære det gamle stadion væk til kommunen, siger Ib Bentsen. - Vi har heller ingen sikkerhed for, at kommunen fortsætter med det nuværende niveau for lokaletilskud. Der er en risiko for, at det bliver mindre, og så bliver det alt for dyrt for BIF, hvis vi både skal låne penge til omklædningsrum og miste lokaletilskud, siger BIF-formanden. Han tilføjer, at der mindst skal bruges 1,2 mio. kr. bare i håndværkerudgifter for at få de to omklædningsrum bygget. Forslaget til aftalen mellem Brovst Idrætsforening og Jammerbugt Kommune, som kommunalbestyrelsen har godkendt, men som bestyrelsen for Brovst Idrætsforening nu siger nej til, går ud på, at kommunen giver en million kroner til Brovst Idrætsforening til opførelse af to nye omklædningsrum ved Brovst Hallen. Til gengæld skal Brovst Idrætsforening overlade det gamle stadion i Brovst til Jammerbugt Kommune. I følge forslaget til aftalen skal opvisningsbanen drænes af kommunen, der skal etableres et hegn ud mod vejen, der skal etableres lysanlæg ved træningsbanen og der skal færdiggøres noget flisebelægning ved hallen. - Vi siger ja til dræning af opvisningsbanen samt hegn og lysanlæg, siger Ib Bentsen. - I dag er opvisningsbanen ubrugelig. Heldigvis var de to sidste kampe på udebane, tilføjer han. Ib Bentsen siger, at Brovst Idrætsforening nu må rette sig ind efter det antal omklædningsrum, der er til rådighed i Brovst Hallen. - Og det gamle stadion beholder vi så indtil videre. Det ligger jo centralt, og der kan blive gode og attraktive byggegrunde. Efterspøgslen er måske ikke så stor i øjeblikket. Men jorden spiser jo ikke brød, siger Ib Bentsen.