Døstrup

Nej til at ændre på lokalbusruter

} LOKALRUTER: Formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid (V) er betænkelig ved et forslag om at ændre to lokale busruter, så de fremover kun tager skolebørn med. Det drejer sig om lokalrute 460 Handest-Gettrup-Skjellerup og lokalrute 462 Døstrup-Hørby-Rosendalskolen. Forslaget om at lade ruterne overgå til ren skolebus kommer fra teknisk forvaltning og begrundes i, at de kun benyttes af få betalende passagerer. Jan Hviids betænkelighed går på, at servicen vil blive forringet, og at folk i landsbyerne vil lide et afsavn. Før b- og k-udvalget beslutter sig endeligt, vil det se tal for passagerer og nogle økonomiske beregninger.