EMNER

Nej til at flytte pinligt hus

Ejeren af et sommerhus i Kjul får ikke lov til at rive det gamle sommerhus ned og bygge et nyt 35 meter længere mod øst.

Sommerhuset er en lidt pinlig sag for den gamle Hirtshals Kommune. Det blev opført uden tilladelse i 1980 på Øster Kjulvej. Ejeren fik lov til at bygge sommerhuset 28 år senere. ”Baggrunden for tilladelsen var, at huset havde stået der siden 1980, uden kommunen på noget tidspunkt havde krævet det lovliggjort, og at der derfor var en vis passivitet fra kommunens side”, forklarer teknisk forvaltning i sagsfremstillingen til teknik- og miljøudvalget. Siden har ejeren flere gange søgt om tilladelse til at rive det eksisterende sommerhus ned og bygge et nyt med en lidt anden placering. Forvaltningen har sagt nej, fordi den lovliggørende landzonetilladelse fra 2008 blev givet med den klare besked, at der ikke senere ville blive givet tilladelse til at bygge til eller bygge nyt andet sted på grunden. Ejeren har bedt teknik- og miljøudvalget taget sagen op, men det afviser udvalget. - Der er ikke fremkommet nye oplysninger, og så må vi sådan set ikke tage sagen op igen, forklarer Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Han er enig i forvaltningens afgørelse i sagen. - Én ting er at lovliggøre et sommerhus, der har ligget på grunden så længe, men derfra og så til at de også får lov at rive det ned, og flytte det 35 meter...Det ville ikke være juridisk holdbart. De ville aldrig have fået lov til at bygge der, hvis de havde sendt en ansøgning i sin tid, siger Jørgen Bing.