EMNER

Nej til at indgå i USA's krigsmaskine

EU-HÆR:En EU-hær i spidsen for angrebet på og besættelsen af Irak havde selvfølgelig ikke gjort situationen en døjt bedre. Ganske vist skræmmer det, at verdens eneste supermagt sender militær rundt i verden og smadrer nationer som en forebyggende foranstaltning. Men vores svar må aldrig blive at lade en EU-hær gøre det beskidte arbejde i stedet for. Den verdensorden, Bush har indført, graver grøfter og skaber frygt. Den skal ikke kopieres men bekæmpes. Dermed er jeg enig med jer, der her i avisen har kritiseret nogle signaler, der på det seneste er kommet fra SF. I Irak er det kun FN, der kan skabe betingelserne for en virkelig demokratisering og garantere, at irakerne bevarer det suveræne herredømme over landets ressourcer – ikke mindst olien. I den politiske hovedudtalelse fra SF's seneste landsmøde fremgår det da også, at vi ønsker at styrke FN og det internationale retssystem. Blandt andet bør FN deltage aktivt i uden våbenmagt at svække og vælte magthavere, der groft overtræder menneskerettighederne. Den sikkerhedspolitik, EU kan spille en afgørende rolle i, skal være baseret på social og økonomisk udvikling. Færre penge til krig og flere penge til udviklingsbistand og genopbygning. De 75 milliarder dollar, præsident Bush fik bevilget til Irak-krigen, svarer til cirka det dobbelte af verdens samlede udviklingsbistand. Det misforhold er absurd. Danmark og EU bør gå i spidsen for at få det ændret. Vejen til en fredeligere verden går over økonomisk udvikling, mere retfærdig handel og afvikling af de rige landes landbrugsstøtte. Folk, der kan se en ordentlig fremtid for dem selv og deres familier, bliver ikke selvmordsterrorister. På kloden i dag er de store kløfter ikke mellem muslimer og kristne, men mellem rige og fattige. Og det er i kampen for at udglatte de grøfter, at jeg og SF ønsker at bruge EU. Men det ser sort ud, når vores egen regering har travlt med at skære i udviklingsbistanden og samtidig være halehæng til USA's krigsmaskine.