Nej til at sælge ældreboliger

Mariager Byråds beslutning blev underkendt i sammenlægningsudvalg

Fjordborgmester H.C. Maarup og sammenlægnings-udvalget optrådte i en uvant rolle som overdommere. ARKIVFOTO: GRETE DAHL

Fjordborgmester H.C. Maarup og sammenlægnings-udvalget optrådte i en uvant rolle som overdommere. ARKIVFOTO: GRETE DAHL

MARIAGERFJORD:For første gang nogensinde har sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune optrådt i rollen som overdommer og har underkendt en beslutning, som et af de fire fjordbyråd har taget. Det skete, da sammenlægningsudvalget på sit lukkede møde forleden sagde nej til at sælge ud af ”arvesølvet” og sætte syv ældreboliger i Mariager Kommune til salg. Byrådet i Mariager har tidligere ved et snævert 8-7 flertal sagt ja til at afhænde tre kommunale pensionistboliger i Assens og fire i Havndal. Venstregruppen udgjorde da flertallet. Men i sammenlægningsudvalget kom Venstre i mindretal. Socialdemokraterne, SF og de radikale udgjorde det flertal, der satte stop for salg af de kommunalt ejede ældreboliger. Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) og Dansk Folkepartis Kim Christiansen undlod at stemme. Den socialdemokratiske fjordborgmester H.C. Maarup siger: - Det er ikke fordi, vi ynder at underkende en byrådsbeslutning, men det ligger klart i lovgivningen, at vi kan tage en overdommerrolle. Vi mener, at vi bedst varetager borgernes og kommunens interesser ved at sige nej. - Med den pris, der var kalkuleret af ejendomsmægleren, så flertallet i sammenlægningsudvalget ingen fordel i sælge ud af arvesølvet. - Ved salg ville vi naturligvis få penge i kassen, men vi ville også afhænde den værdi, som boligerne udgør. Nu består boligernes værdi for fremtiden, og vi har en fast indtægt i form af husleje, påpeger fjordborgmesteren. Salget af ældreboligerne i Assens og Havdal var en del af Mariager Kommunes budget for 2006. Kommunen regnede med en samlet indtægt på 6,5 mio. kr. ved salg af boliger og byggegrunde. Men da Mariager Kommune allerede nu har tjent dette beløb på grundsalg mv., var der ingen tungtvejende økonomiske grunde til at sælge ældreboligerne, påpeger Maarup. - Det har også spillet ind, at der er udstykkede grunde i tilknytning til boligerne i Assens, som vi i forbindelse med omstillingsprocessen til en ny fjordkommune kunne få brug for. - Vi er kede af at afskære os for den mulighed, hvis det senere skulle vise sig at være hensigtsmæssigt, siger Maarup. Det gør ikke den store forskel for beboerne, om deres boliger er kommunalt eller privat ejede, siger Maarup. - Beboerne er lejere, og de ville ved et ejerskifte have ret til at blive boende. Noget andet er, at det altid vil skabe utryghed at problematisere ejerforholdet, mener Maarup.