Nej til at samle kulturen

Ikke behov for at samle bibliotek, musikskole og Plantagehuset på én adresse, siger arbejdsmarkeds- og kulturudvalg - der ikke vil afvente ny kulturhusanalyse.

Ideen om at samle en række af Thisteds kulturinstitutioner på én adresse får ingen opbakning fra kommunens arbejdsmarkeds- og kulturudvalg. - Vi har haft en lang debat. Men konklusionen er, at vi ikke føler noget behov for at få samlet biblioteket, musikskolen og Plantagehuset. Vi har det godt med, at kulturlivet er spredt så meget som muligt, siger Arnold Larsen (S), formand for arbejdsmarkeds- og kulturudvalget. Udvalget skulle mandag tage stilling til "synergier" ved at samle kulturelle institutioner - for eksempel på den adresse på den sydlige havnefront i Thisted, hvor en arbejdsgruppe gennem nogle år har arbejdet på at få bygget et kulturhus. Det enstemmige nej fra arbejdsmarkeds- og kulturudvalget - Tage Leegaard (K) deltog dog ikke i mødet - kommer kort tid efter, at støtteforeningen for kulturhuset har fået tilsagn om 500.000 kr. fra Det Obelske Familiefond til en analyse i økonomien i netop sådan en samling af kulturinstitutionerne. Ifølge Arnold Larsen er det bl.a. behovet for en ny musikskole, der får udvalget til at sige nej. Byrådet har afsat penge til musikskolebyggeri i 2013, og byggeriet kan ikke vente på et nyt kulturhus, mener udvalgsformanden. Formanden for kulturhusstøtteforeningen, Peder Schjødt-Pedersen, tror omvendt ikke, at kommunen har råd til at bygge en separat musikskole. Han ærgrer sig over, at politikerne ser bort fra anbefalingerne i den analyse, som blev lavet i 2009 - og ikke vil afvente den næste: - De har selv bestilt undersøgelsen, og så havde det været klædeligt, at de havde givet sig tid til at vente på resultatet, siger Peder Schjødt-Pedersen - med henvisning til, at udvalget i efteråret bad støtteforeningen om selv at finde pengene til en driftsøkonomisk analyse. Men han konstaterer også, at det sidste ord endnu ikke er sagt, idet sagen skal videre til det samlede byråd. Ifølge støtteforeningen er der gode chancer for, at "en af de helt store danske fonde" vil stå for finansieringen af "en meget væsentlig del" af anlægsudgifterne til et kulturhus på havnefronten.