EMNER

Nej til at skabe en ny stormagt

EU:Som et lille eventyr tolker Anders Stenild (Europabevægelsen) oprettelsen af en fælles udenrigs og sikkerhedspolitik i EU, i sit indlæg 25.3.. Stenild finder det godt, at vi kan diskutere udenrigspolitiske problemstillinger og spørgsmål i EU, hvilket jeg også er enig i. Men når man så ser på de faktiske begivenheder, må Stenild og Europabevægelsen være uenig i EU's nuværende udvikling, ud fra Stenildsholdninger i indlægget fra 25.3. Med den udvikling, EU har gennemgået og vil gennemgå, vil EU blive en stormagt på den politiske verdensscene. Hertil kan så lægges det faktum, at forfatningen (dvs. EU-grundloven), der er ved at blive lavet, omdanner EU til en føderal stat. Det står meget klart i 1. artikel i forfatningsforslaget med følgende tekst: "Ud fra de europæiske folks og staters vilje til at skabe en fælles fremtid oprettesder ved denne forfatning en union [benævnt…], hvor medlemsstaternes politikker samordnes, og som efter føderal model forvalter visse fælleskompetencer". I disse fælles kompetencer ligger fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med følgende artikelordlyd (artikel nummer 14): "Medlemsstaterne støtter aktivt og uforbeholdent Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og gensidig solidaritet". Med andre ord, hvis denne forfatning bliver godkendt af befolkningerne, vil vi deponere vores udenrigspolitik i EU, og kun have 7 stemmer ud af 345 i ministerrådet. Vi vil hermed blive en delstat i Europas Forenede Stater, der er opbygget efter føderal model. Så når Anders Stenild skriver, at den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik kun er "en ramme for at lette dialogen mellemmedlemslandene" belyser han ikke hele sandheden. Selv om artiklerne ikke er færdigforhandlede, vil ordlyden og meningen med artiklerne ikke rykke sig overhovedet, da adskillige lande allerede har godkendt artikelforslagene. Selv den danske regerings repræsentant Henning Christophersen (V), finder artiklerne dækkende for Danmarks holdninger. Derfor håber jeg også , at Anders Stenild vil kritisere udspillet fra Præsidiet i konventet, da det åbenlyst underminerer Folketingets rolle, når soldaterskal sendes i krig. Når man vender snuden mod procenttallet for lovgivning fra EU, vælger Anders Stenild meget behændigt kun at oplyse hvor mange forordninger, der stammer fra EU, som indføres, uden at Folketinget kan forkaste forslaget. Men glemmer alt om de direktiver og henstillinger, der også stammer fra EU, inden de indføres i dansk lovgivning. Hvis tallene lægges sammen ender vi på, at hovedparten af lovgivningen stammer fra EU. Igen et eksempel på glorificering af EU fra Europabevægelsen.