EMNER

Nej til at skabe et fort Europa

De Kanariske øer har oplevet et stigende antal illegale immigranter,

alene i år har der til d.d. været en tilstrømning på ca. 18,000. Samtidig oplever Italien en stigende tilstrømning, og selv den lille EU, forpost Malta må strække sin kapacitet til det yderste. Det ser desværre ud til, at det er en tendens, der fortsætter. I EU har der været en del intern uenighed mod en fælles indsats. Men nu ser det ud til, at der iværksættes en koordineret indsats af det nye grænseoverskridende agentur. Frontex. Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex), koordinerer det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltningen af de ydre grænser, bistår medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter, herunder med indførelse af fælles uddannelsesstandarder mv. Sammenfattende har Frotex til formål at styrke grænsesikkerheden ved EU"s ydregrænser, og derved afhjælpe presset på de enkelte medlemslande, da det må erkendes, at den store mænge af illegal tilstrømning fra lande uden for Europa ikke kun er noget, de enkelte medlemslande må tage sig af. Der vil sikkert fra kritikerne fremkomme argumenter om, at agenturet skal være et Fort Europa, men det er ikke rigtigt, idet der en lang række andre strategier, bl.a. har EU, indgået partnerskaber med nabolande der omfatter handelsmæssige, økonomiske og politisk samarbejde, yderligere arbejdes der på nye og mere overskuelige regler for asylbehandling og rettigheder ifølge det såkaldte Haag-program, der skal styrke frihed, sikkerhed og retfærdighed i hele EU. Programmet er på dagsordenen når EU"s justitsministre mødes den 20.-22. september. Danmark kan desværre ikke deltage i disse forhandlinger 100 pct. på grund af forbeholdet om de retlige og indre anliggender.