Nej til at stoppe VVM-sager

Landmænd vil slås mod lovforslag

NORDJYLLAND:Det bliver ikke med de nordjyske landmænds gode vilje, Nordjyllands Amt stopper behandlingen af 61 VVM-sager i utide. VVM er Vurdering af Virkninger på Miljøet. Ifølge et lovudkast skal ikke-færdiggjorte VVM-sager begynde helt forfra, når kommunerne 1. januar overtager opgaven fra amtet. Nordjyllands Amt kan på grund af de nuværende tidsfrister ikke nå at gøre de 61 sager færdige - og teknisk direktør Jes Lunde fra amtet har derfor luftet muligheden for at stoppe sagsbehandlingen her og nu. Argumentet er, at hvis kommunerne alligevel skrotter amternes arbejde, er det spild af tid og penge at fortsætte sagsbehandlingen året ud. Eftersom der ikke er tale om en vedtaget lov, men alene et lovforslag, vil amtet imidlertid kun stille sagerne i bero, hvis landmændenes organisationer er med på ideen. Og det er de bestemt ikke. - Det er ikke en fremgangsmåde, vi vil anbefale, siger Arne Buus, formand for Hobro-Aalborg Landboforening. Han opfordrer til, at landbruget i stedet sammen med amtet kæmper for at få ændret ”dette tåbelige lovforslag”. Arne Buus ønsker, at sager, der er påbegyndt før nytår, færdiggøres af kommunerne, men efter de samme regler, som amterne anvender. Ét muligt problem ved dette er, at de 14 amter har administreret VVM-sager efter ikke helt identiske principper. Men dette kan ikke bruges som argument for, at alle kommuner fra 1. januar skal behandle ”gamle” sager efter nye, landsdækkende regler, mener Arne Buus. - En del af mine medlemmer har brugt op til 100.000 kr. på at få foretaget undersøgelser til brug for deres sag. Det vil være helt urimeligt, hvis de skal begynde helt forfra, siger landboformanden.