EMNER

- Nej til bådværft i boligkvarter

LÆSERBREV

DISHARMONI:Som kommende tilflytter til Hvalpsund (Illerisørevej 33), så har jeg selvfølgelig også fulgt med i forårets debat om udviklingen i Hvalpsund. Onsdag d. 21. maj blev der holdt et borgermøde, hvor teknisk forvaltning præsenterede ”Byudvikling i Hvalpsund”, et forslag udarbejdet af C.F.Møllers tegnestue. Jeg var desværre ikke med til mødet, men jeg har set forslaget. Et forslag, der beskriver, at byudviklingsmulighederne i Hvalpsund må anses for at være nært forbundet med færgeleje, havneanlæg og lystbådehavn. Jeg er helt enig i dette. Men med ikke så meget som et ord er bådværftet nævnt i dette forslag. Hvorfor forsøger teknisk afdeling at holde skjult, at man allerede på det tidspunkt arbejdede på at få en ny miljøgodkendelse for en udvidelse af Bachs bådværft igennem på trods af massive protester fra naboerne? Søndag d. 22. juni kan vi så i Nordjyske læse en artikel ”Endnu mere jord i spil i Hvalpsund”. Det harmoniserer jo slet ikke med at Vesthimmerland Kommunes tekniske afdeling arbejder for en udvidelse af Bachs Bådværft. Der er ingen i et boligområde, der ønsker at blive nabo med en virksomhed der udleder miljøfarlige stoffer gennem en høj skorsten. Tirsdag d. 24. juni kan vi så læse i endnu en artikel i Nordjyske, at lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund skal gøres større. Og da lystbådehavnen i Hvalpsund ligger lige op af Bachs Bådværft, så hænger det bare ikke sammen. Kommunen kan ikke både blæse og have mel i munden. Fredag d. 27.juni får vi så overraskelsen i Nordjyske ”Grønt lys for udvidelse af bådværft” - her hopper kæden helt af. Her udtaler Christian Olesen, at den nye miljøgodkendelse er givet ud fra nogle grænseværdier og beregninger (og beregninger er jo som bekendt taknemmelige) og at man nu bygger en meget større og højere skorsten, så endnu flere i Hvalpsund kan få fornøjelse af den farlige styren. Iflg. Christian Olesen skulle det være betryggende. Men det er langt fra betryggende. Kommunen har valgt at bruge oplysninger til beregning af miljøgodkendelsen direkte fra værftet uden nogen form for kontrol af tallene. Et værft der allerede har brudt strandbeskyttelsesloven ved ulovlig gravning og henkast af forurenet overfladejord på engen. Det er endvidere påvist at udledningsgrænserne ikke overholdes i dag, så hvorfor blindt stole på, at de bliver det i fremtiden? Jeg tænker også på ”hvad sker der hvis der går ild i værftet”, får vi så en ny Seest katastrofe? Her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der stadig er mulighed for at afgørelsen kan påklages til Miljøankenævnet i 4 uger fra d. 18. juni. Som det også fremgår af artiklerne i Nordjyske, så er Hvalpsund og Lounshalvøen et dejligt rekreativt område. Hvis Vesthimmerland Kommune vil denne udvikling, så kan det altså ikke hjælpe at placere/tillade udvidelser af en stærk miljøforurenende virksomhed i strandkanten ved lystbådehavnen. En placering der gør at når vinden er i vest (og det er den jo ofte), så får hele byen fornøjelsen af de farlige affaldsstoffer fra bådværftet. Noget andet er infrastrukturen omkring værftet, vejnettet er jo slet ikke bygget til blokvogntransporter af værftets nybygninger. Jeg spørger mig selv, hvorfor går Vesthimmerlands Kommune ikke ind og tilbyder Bachs Bådværft en grund i et INDUSTRIKVARTER, hvor en sådan virksomhed hører hjemme?? Det vil alt andet lige også være med til at fremtidssikre virksomheden. Selvom det nu er sommerferietid, så håber jeg, at der er mange der også får tid til at tage stilling til denne miljøgodkendelse.