Nej til besparelser i 11. time

- I Forsyningsudvalget er der enighed om, at vi skal fastholde det budget for 2009, som Brønderslev Byråd har godkendt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest.

Sådan siger Jens Fjendbo Jensen, der som næstformand i AVV's bestyrelse er eneste repræsentant fra Brønderslev Kommune. Han stemte ved gårsdagens bestyrelsesmøde imod 2009-besparelser i AVV. Mens byrådet i Brønderslev Kommune godkendte dette års budget fra AVV's bestyrelse i august, besluttede Hjørring Kommunes udvalg for Teknik og Veje i november, at affaldsselskabet skal fastholde 2008-niveauet, hvilket betyder sparekrav på 2,4 mio. kroner. I det nye udspil som flertallet i AVV's bestyrelse nu sender til byrådene, bliver der ikke rørt ved søndagsåbning på de seks genbrugspladser. Og storskraldsordningen fortsætter som hidtil. Alligevel finder Jens Fjendbo Jensen ikke det nye budgetforslag spiseligt. - Jeg synes, vi skal fastholde det budget, som vi i sin tid vedtog i en enig bestyrelse i AVV. Men jeg vil bestemt gerne være med til at se på, om vi kan drive virksomheden mere rationelt, siger Jens Fjendbo Jensen og tilføjer, at Hjørring Kommunes ønske om at fastholde 2008-niveauet er kommet i 11. time. - Derfor er vi nødt til at køre efter det budget, som også Brønderslev byråd har nikket ja til for 2009. Så kan vi begynde at se på ændringer for budgetåret 2010 - det er ikke fordi, jeg ikke vil være med til at finde besparelser, understreger han. Jens Fjendbo Jensen mener dog ikke, at budgettet for 2009 er ekstravagant. - Jeg er bestemt indstillet på at medvirke til at finde en god løsning. Jeg ønsker, at AVV videreudvikles til gavn for borgerne og medarbejderne, og vi skal fastholde et fornuftigt serviceniveau. Mit håb er, at Brønderslev og Hjørring kommuner kan trække på samme hammel - det er begge kommuner og AVV bedst tjent med.