Nej til besparelser

”Alle mennesker er ligeværdige. Ansvar for hinanden og naturen skal være vejledende når samfundet formes.

Hvert menneske har samme rettigheder uanset livsstadie. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeværdet er overordnet andre værdier”. Hænger disse tre linjer sammen med Claus Hjort Frederiksens forslag til hvordan kommunerne kan udføre besparelser på 10 mia. om året? 2,5 mia. mener han at kunne spare på ældreområdet? Nej vel. Hænger de indledende linier sammen med, at ældre mennesker vækkes midt om natten for at blive vasket og lette arbejdspresset på dagpersonalet på plejehjem? At hjemmepleje aflyser den rengøring og det bad som den ældre i forvejen kun er bevilget til at få hver 14. dag? Nej, det hænger slet ikke sammen. Er der sket et skred i vores måde at behandle ældre på? Hænger det netop sammen med en management-tankegang med al for meget fokus på tidsbesparelser og effektivisering og et mål om at vores pengekasse skal være blandt de 10 mest overfyldte i verden i år 2020? Økonomien er et mål i sig selv! Kommer vi til at behandle ældre menneske, som en samlebåndsindustri? Glemmer man midt i effektiviseringen hvordan man behandler de ældre værdigt? Jeg har selv kendskab til ansatte på plejehjem forskellige steder i landet, som alle udtrykker at de kæmper mod underbemanding, dyre og ufaglærte vikarløsninger, hyppige skift af ledere, forskellige praktiske opgaver, dokumentation m.m. som fjerner dem fra de opgaver de gerne vil udføre. Nemlig plejen og omsorgen for de ældre. Både ledere og medarbejdere bukker under med stress og depressioner som følge af effektiviseringer og arbejdspres. De ældre mistrives, bliver triste og depressive. Mennesker behandles ikke værdigt. Empati, kærlighed og menneskeværd nedprioriteres. Det SKAL laves om! Det er her de indledende linier kommer ind i billedet. Linierne er nemlig uddrag af Centerpartiets idéprogram. Vi vil ændre de ydre politisk bestemte og -økonomiske rammer for ældreområdet og afsætte resurserne til at hvert menneske kan ses som unikt og uerstatteligt og få den respekt og den værdige behandling de har krav på. Så må ambitionen om at blive blandt de 10 rigeste lande i verden vige pladsen til vi har råd til at behandle hinanden ordentligt … Vejen frem for ældreområdet går via stemmesedlen ...