Lokalpolitik

- Nej til biogas

Naboer til planlagt biogasanlæg i Vindblæs klager til Naturklagenævn

Fjernvarmeværket i Vindblæs skal modtage biogassen fra det nye anlæg nå det engang står færdigt. Foto: Martin Damgård

Fjernvarmeværket i Vindblæs skal modtage biogassen fra det nye anlæg nå det engang står færdigt. Foto: Martin Damgård

Et nyt biogasanlæg i Vindblæs, der skal sørge for billig varme til fjernvarmeforbrugerne i både Vindblæs og Løgstør, har sat sindene i kog hos naboerne i den østlige del af Vindblæs. De er utilfredse med den tiltænkte placering af biogasanlægget på en mark øst for byen. Derfor har de bedt Naturklagenævnet tage sagen op. Men der vil gå omkring et halvt år før Miljøklagenævnet træffer en afgørelse. Vesthimmerlands Kommune har tidligere besluttet, at det store biogasanlæg kan opføres uden VVM-redegørelse, der skal belyse anlægget indvirkning på miljøet. Biogasanlægget er dimensioneret fire gange så stort, som det egentlig er nødvendigt. Det får os til at tro på at planerne på lidt længere sigt er at lave en kæmpe svinefabrik omkring anlægget, siger Paw Outzen. Der har været foreslået flere forskellige placeringer. Som det ser ud i øjeblikket, hvor planerne går på en placering lige nord for vejen, så bliver vi ikke så hårdt ramt som ved de først foreslåede placeringer. Men det er der så til gengæld andre naboerne, der bliver, siger Paw Outzen. Han frygter for en forringelse af værdien på husene i området. Uanset hvor placeringen bliver i området, så vil det få en negativ indflydelse på prisen, hvis vi vil sælge vores huse, siger Paw Outzen, der har hyret en Århus-advokat med speciel indsigt i miljøsager, mens to andre naboer er gået sammen om at hyre en Aalborg-advokat til at tale deres sag. Vesthimmerlands Kommunes plan- og miljøudvalg har netop haft det samlede forslag omkring det fælles fjernvarmeprojekt mellem de to byer på sit bord. Og formanden for udvalget, Knud Kristensen (K) siger, at projektforslaget blev godkendt i udvalget. Nu skal det så omkring økonomiudvalget og senere byrådet til endelig vedtagelse. Vi har i plan- og miljøudvalget taget det forbehold, at vi skal have afklaret, om anlægget kan placeres på det pågældende sted. Det er det eneste problem i det, siger Knud Kristensen til NORDJYSKE Medier. Han slår fast, at det er 100 procent sikkert, at der kommer et biogasanlæg op at stå i området. Spørgsmål er blot hvor. Projektet bliver en kæmpe fordel for det lille bysamfund, som nu får mulighed for at fungere med samme varmepriser som i Løgstør. Det er den helt rigtige vej at gå, siger Knud Kristensen.