Lokalpolitik

Nej til boliger ved sø

Plan- og miljø- udvalget vil ikke være med til, at der bygges boliger på det grønne areal i den sydvestlige del af Farsø Søanlæg

Ingen nye boliger her. Plan- og miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune var ikke i tvivl, da det skulle tage stilling til en forespørgsel om om at opføre boliger på et 4000 kvadratmerter stort areal i den sydvestlige del af Farsø Søanlæg. Arealet, der ligger mellem søen og Søvej, er i dag lokalplanmæssigt udlagt til offentlig parkeringsplads. Ifølge lokalplanen, som er fra 1995, kan der på området opføres "småbygninger med relation til søens rekreative formål". Arealet fremstår i dag græsklædt og med høje træer mod søen. Det er samtidig en del af Farsø Søanlæg, der omkranser søen med stier og beplantning. Udover arealets rekreative funktion er der en mangeårig tradition for at holde byfester og andre større arrangementer i søanlægget. Et byggeselskab kunne imidlertid godt tænke sig at bygge boliger på arealet og rettede derfor en henvendelse til kommunen. Men det kommer der kun et "nej" ud af. - Det vil være helt forkert at sige ja til at plastre dette arealet til med boliger. Det er jo en del af det grønne, rekreative sø-område midt i Farsø, som mange borgere bruger og som desuden anvendes til forskellige arrangementer, siger næstformanden for plan- og miljøudvalget, Martin Glerup, Aars (S). Han peger desuden på, at der vil opstå et parkeringsproblem, hvis arealet udlægges til boligformål: - Det vil bl. a. betyde, at parkering ved de forskellige arrangementer i langt højere grad end nu vil skulle foregå på boligevejene omkring søanlægget, slutter Martin Glerup.