Nej til boliger ved vandtårnet

Det vil tage luften ud af det store Nordby-projekt, der er på trapperne

BRØNDERSLEV:En gruppe borgere har planer om at opføre tæt-lav boligbyggeri på adressen Eventyrvej 24 i Brønderslev - en tidligere DLAM-bygning. Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning foreslår, der siges nej. Men da sagen var til behandling i kommunens teknik- og miljøudvalg, begærede Gunnar Larsen (S) sagen behandlet i de politiske grupper. Kristian Kjær, der er en af køberne, søger om principiel stillingtagen til opførelse af ca. 15 rækkehuse på arealet mellem Eventyrvej og Hjørringvej – syd for vandtårnet. Erhvervsområde Arealet er udlagt til lokalt erhvervsområde, Brønderslev Nord. Områdets anvendelse fastlægges til lokale erhvervsformål som industri-, lager- og værksteds-virksomhed. Herunder større service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. Der må ikke indrettes virksomheder, der virker generende på omgivelserne. Ifølge teknisk forvaltning foreskriver planloven, at der skal etableres støj-afskærmning, når støjbelastede arealer udlægges til støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger. Nordbyen skal i gang Videre peger teknisk forvaltning på, at ønsket om at fremme Nordby-projektet og andre planlagte boligområder bør betyde tilbageholdenhed med at tillade nye boligområder på små ”ledige” arealer. Grønt område Arealet er en del af byens facade og burde måske snarere sikres som ubebygget, grønt areal, mener teknisk forvaltning. Boliger tæt på erhverv Placeringen af boliger forringer vilkårene for øvrige erhverv i området. Både dem, der ligger tæt ved, og dem, der benytter Eventyrvej til tung transport. Hvis Eventyrvej ikke lukkes ved vandtårnet, skal boligerne tåle tung trafik til erhvervsvirksomhederne. Ifølge teknisk forvaltning kan der nemt blive problemer med at overholde støjgrænser for varelevering før klokken syv om morgenen til virksomheder tær på de nye boliger. Ved berettigede klager skal kommunen skride ind. Et projekt med 15 boliger, hvor der sker skifte fra erhvervs-område til boligområde, vil i givet fald være lokalplanpligtigt, understreger teknisk forvaltning.