Nej til den mest lumpne sammenrotning

På samfundets solside kan man i disse dage glæde sig over et dalende skattetryk og det forøgede forbrug det giver mulighed for.

Fra samfundets skyggeside meldes om stigende arbejdsløshed. Stadig flere uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Stadig lavere ydelser til dem, der er yderst på smækken. De frivillige organisationer, der kæmper en heroiske kamp for at støtte de mest udsatte, fortæller om flere fattige og flere som lever uden nogen reel kontakt med arbejdsmarked, familieliv eller fælleskab. Samtidig nedsættes selskabsskat, og skatteligningen nedpriorteres. Til størst gavn for den rigeste del af os og til ubodelig skade og daglig savn for den svageste del af borgerne i vort samfund. Det er med Viggo Hørups kendte ord det mest lumpne af alt: De riges sammenrotning mod de svage!