Nej til drøm

I Venstre kæmper vi for bedre patientrettigheder - ikke dårligere. Der er stadig store udfordringer på sundhedsområdet - udfordringer, vi gerne ser løst i et samarbejde mellem det offentlige og det private sundhedstilbud.

Vi kan styrke vores sundhedsvæsen markant ved at indføre endnu mere konkurrence og ved at benytte os langt mere af Offentlige Private Partnerskaber. Løsningen er ikke at afskaffe konkurrence i det offentlige - nej løsningen findes i mere konkurrence. Kun på den måde kan vi sikre fremtidens velfærdssystem. Vi drømmer derfor ikke den samme drøm som Socialistisk Folkeparti, der vil afskaffe de private sygehuse og dermed patienternes ret til at vælge. Venstre ønsker en moderne og fleksibel offentlig sektor med fokus på borgernes behov og ønsker.