EMNER

Nej til eftergivelse af skat

Skelbækkollegiet skal betale trods milliontab

HJØRRING:Den selvejende Institution, "Skelbæk", har ansøgt Hjørring Kommune om at blive fri for at betale ejendomsskat. Det er Kuben, som administrer ungdomsboligerne. Administrationsfirmaet henviser til de vanskeligheder, der er med at leje ungdomsboligerne ud til målgruppen. Det er ikke første gang, at ejendomsadministrationen har søgt om at blive fri for denne udgift. Allerede i 2000 ansøgte den om fritagelse. Dengang henviste firmaet til samme paragraf i ejendomsskatteloven, nemlig paragraf 8.c, og også dengang fandt kommunen, at byggeriet ikke var omfattet af bestemmelserne om almen velgørenhed eller almennyttighed - en fritagelse, som typisk vil finde anvendelse over for kulturelle institutioner m. v. Lejetabet i bebyggelsen, som i alt rummer 68 lejemål, var i 2003/2004 på over 82.000 kroner, og kollegiet forventer et lejetab på næsten en halv mio. i det kommende regnskabsår. På den baggrund har økonomiudvalget besluttet, at det skal være muligt for Skelbækkollegiet at udleje de ledige ungdomsboliger ud til en bredere personkreds end den oprindeligt tiltænkte. Hvis kommunen beslutter sig for at lave en sådan fravigelse, skal lejemålet gøres tidsbegrænset - sådan er loven. - Vi vil forsøge at gøre åremålsbegrænsingen på udlejningen så lempelig som mulig, siger Bent Brown i sin egenskab af formand for økonomiudvalget og medgiver, at det kan være vanskeligt at udleje boliger, som er omfattet af en åremålsbestemmelse. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kuben Ejendomsadministration.

Forsiden