Nej til ekstra erstatning

Retten i Aalborg har sat punktum for en 16 år gammel erstatningssag.

Her har en 40-årig kvinde fra Fjerritslev krævet, at to forsikringsselskaber betaler henholdsvis 353.500 kr. og 237.500 kr. for skader hun pådrog sig ved færdselsulykker i 1994 og 1996. Ellers forlangte kvinden, at det advokatfirma, der havde ført hendes sag mod selskaberne, betalte hele beløbet på 591.000 kr. Ved ulykken i 1994 blev kvinden alvorligt kvæstet og var syg i lang tid, og efter udtalelser fra speciallæger om skaderne tilbød det ene selskab en erstatning svarende til 15 procent men. Det afslog kvinden via sin advokat. Selskabet ville ikke ændre størrelsen, men gerne indbringe sagen for Arbejdsskadestyrelsen og følge dens afgørelse. Den lød på 10 procent, og kvinden godkendte det som endelig afslutning på sagen. Også kravet mod det andet selskab for ulykken i 1996 endte med accept af erstatningsstørrelsen og afslutning af sagen. Kvinden fik imidlertid større gener og ønskede sagen mod forsikringsselskaberne genoptaget. Det afslog begge med henvisning til de udbetalte beløb og forældelsesfristen på fem år. Kvinden blev bevilget fri proces, og i 2002 anlagde advokaten sag mod forsikringsselskaberne. Sagen var igen både i Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet. Kvinden skiftede advokat i 2004, og det var denne, der stævnede den hidtidige advokat for passivitet, fordi firmaet ikke anlagde sag inden forældelsesfristen. Men retten fandt, at der ikke var forhold, der begrundede en ophævelse af forældelsesfristen, og at begge sager mod forsikringsselskaberne var afsluttet med udbetaling af erstatningen. Retten frikendte ligeledes advokatfirmaet for at have udvist passivitet. Der var ikke grundlag for at antage, at sagerne har været mangelfuldt oplyst under advokatkontorets sagsbehandling. Da der var bevilget fri proces, skal statskassen betale hver af de sagsøgte forsikringsselskaber 100.000 kr. og advokatfirmaet 80.000 kr. i sagsomkostninger.