EMNER

Nej til ekstra natbelysning

Det kan ikke komme på tale at tænde flere gadelamper, lyder det fra kommunen

DER SKAL spares på gadebelysningen om natten. Arkivfoto

DER SKAL spares på gadebelysningen om natten. Arkivfoto

Der bliver ikke fuld blus på lampen på Jens Thisevej i Thise om natten. Det slår Brønderslev Kommune fast i en henvendelse til Henning Rand-Jensen, Jens Thisevej 56 i Thise. Henning Rand-Jensen mener, at der skal fuld blus på gadelamperne om natten. Og kan det ikke lade sig gøre, så mener han, at der skal skiftes med de lamper, der slukkes mellem klokken 23 og 06 om morgen. Ingeniør Jørn Kristensen fra Brønderslev Kommune slår fast, at det er alt for dyrt at skifte natsænkningsindstillingen hvert andet år eller hver anden måned er en dyr løsning. - Det kræver, at man ændrer kabeltilslutningerne manuelt ved de enkelte standere. Drift og vedligeholdelse af gadebelysningen er fra 1. juni i år og i de kommende fire år overdraget til Nyfors. Kriterierne for, hvorledes lamperne skal lyse, er fastsat af Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd har for flere år siden vedtaget, at gadebelysningen skal reduceres med to tredjedele mellem klokken 23 og 06, hvor der foreligger natsænkningsmulighed. Det vil sige, at der skal være ekstra styrekabel til stede. I natsænkningsområderne skal det af trafiksikkerhedsmæssige årsager tilstræbes, at vejkryds, fodgængerovergang og vendepladser holdes belyst. Jørn Kristensen nævner, at der er flere tilfælde, hvor gadelamper kan være tændt i et område. Det gælder belysningsanlæg, hvor lyseffekten kan neddrosles elektronisk. Det vil sige lamperne dæmpes i natsænkningsperioden. Det gælder også, hvor ledningsnettet ikke er forsynet med natsænkningskabel. Det gælder også korte boligveje hvor vejkryds, vendepladser eller fodgængerfelter mere eller mindre smelter sammen uden mulighed for natsænkningskamper. Endelig gælder det, hvor styringssystemet ved en menneskelig fejl er indstillet forkert. I større områder kan gadelamperne være koblet på forskellige elskabe/styresystemer med separate ure, fotoceller og tænd/sluk systemer, hvorved der kan opstå en forskellighed i lampernes brændtider. Når der er natsænkning, er det for at spare energi og penge.