Løgstør

Nej til ekstra økonomisk hjælp til Ranum Hallen

Ranum Hallen får nej til forhøjelse af det årlige driftstilskud i år

RANUM:Løgstør Kommunes udvalg for undervisning og kultur er ikke indstillet på at give Ranum Hallen en økonomisk håndsrækning efter at hallen har måttet optage et lån på 350.000 kr. til renovering. Ranum Hallen fik i sommer nyt tagpap på østbygningen samt fornyet det indvendige lys. Bestyrelsen havde sendt ansøgningen til udvalget for undervisning og kultur i et forsøg på at få forhøjet det årlige tilskud til driften med et beløb svarende til den årlige ydelse af det nye 20-årige lån. Den månedlige ydelse er på 2700 kr. Hallens bestyrelse har ikke inden iværksættelsen af renoveringen kontaktet kulturudvalget med henblik på at få en afklaring af finanseringen. - Vi er ikke indstillet på at finde de ekstra penge i 2003 - dem må hallens bestyrelse selv se at finde. Hvordan det ser ud for 2004 må kommen an på budgetforhandlingerne senere på året, siger Kristian Haldrup, der er formand for undervisnings- og kulturudvalget til NORDJYSKE.