Nej til ekstra udkørsel

BRØNDERSLEV:Brønderslev udviklingspark på Håndværkervej 1 får ikke dispensation til etablering af en ekstra overkørsel til ejendommen. Det er politikerne i teknisk udvalg enige om. Brønderslev Kommune meddelte i november 2004 byggetilladelse til opførelse af et cirka. 1.800 kvadratmeter industrihus. Der blev oprindelig spurgt om to overkørsler til ejendommen, men forvaltningen forlangte den ene fjernet, så der alene er givet byggetilladelse til én overkørsel til Håndværkervej. Ansøgningen er begrundet med, at flere virksomheder etablerer sig på ejendommen, og man ønsker derfor tung og let trafik adskilt. Ydermere begrundes ansøgningen med, at al den lette trafik skal køre lige forbi en del af administrationsbygningen, fordi der i forvejen er givet dispensation til at placere bygningen tættere på Håndværkervej. Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at det er problemfrit at give dispensation, til en i forvejen "adgangsbegrænset" stamvej. Den ansøgte overkørsel vil endda blive placeret tæt ved udkørslen til Ålborgvej, hvilket kan give trafikale problemer, hvis lastbiler venter på udkørsel til Ålborgvej.