Nej til en ny gymnastiksal

SKAGEN:Børne- og kulturudvalget mener, at de eksisterende haller og gymnastiksale dækker idrætsforeningernes behov, og udvalget siger derfor nej til en ansøgning fra Gymnastikforeningen af 1976 om at opføre en ny gymnastiksal. Ansøgningen gik på, at gymnastikforeningen i samarbejde med Brovandeskolen skulle opføre en ny gymnastiksal med deraf følgende lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Gymnastikforeningen pegede i ansøgningen blandt andet på, at det er uhensigtsmæssigt at foreningens aktiviteter er spredt over flere haller og skoler, og Brovandeskolen har oplyst, at man under alle omstændigheder bliver nødt til at opføre en hal inden for en tidshorisont på fem år. Den ønskede hal skulle ifølge planerne være på godt 600 kvadratmeter med et tilhørende serviceafsnit på cirka 400 kvadratmeter. bm