Brønderslev

Nej til en spillecafé

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes økonomiudvalg siger nej til, at der skal indrettes en spillecafé med 20 gevinstgivende spilleautomater i ejendommen Østergade 43 i Brønderslev. Økonomiudvalget mener, at en sådal spillehal kan medføre problemer, som kommunen gerne vil være foruden. Det er erfaringer fra tidligere, der skræmmer. Action House i Løkken har ansøgt Told & Skat om tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i Restaurant Road House, Østergade 43 i Brønderslev. Allerede 20. juni sagde økonomiudvalget nej til en spillecafé. Men siden har Action House rettet henvendelse til Brønderslev Kommune påny. Der peges på, at der ikke er noget til hinder for en sådan hal, for så vidt angår de planlægningsmæssige forhold. Men økonomiudvalget står fast på, at det af principielle grunde ikke kan anbefale etablering af en spillecafé, udskænkning af alkohol med mere.