Nørresundby

Nej til endnu en discountbutik i Nørresundby

LIDL:Jeg vil gerne bede vores politikere tænke sig om en ekstra gang, inden de giver tilladelse til endnu en discountbutik i vores område. Der er jo som sagt rigeligt af dem i området. Og hvorfor være med til at lukke vores nuværende tre små købmænd, som ligger i vores område (Nr. Uttrup, Forbindelsesvejen og Skansevejen). De er små service- butikker, der gerne leverer varer ud til bl.a. de ældre og handicappede, der jo ikke kan få for meget hjælp til indkøb fra kommunen. Har kommunen tænkt over, at der er børnehave, fritidscenter, trafikskole og Løvvangskolen, der kommer i klemme i det virvar af store last/kølebiler, som skal levere varer til endnu en stor butik? Og hvad med den elevflugt, der har været fra Løvvangskolen? Tror I dette vil blive bedre med den megen trafik ved skolen, så vil dette komme til endnu en skolelukning? Men som bosat lige over for det område, der nu søges tilladelse til nedrivning og efterfølgende opbygning af ny stor bygning til udvidelse af centerområdet, kan jeg fortælle om nogle forfærdelige dage, når SiD havde møder eller kurser i bygningen. Så kunne jeg og naboer ikke komme ud af vores indkørsel eller selv have gæster p.g.a. manglende parkeringsmuligheder. Og vores små villaveje kan ikke bære alt den ekstra trafik, der vil komme igennem Morgenfruevej som jo også er skolevej for børn til Løvvangskolen, eller skal de nu ud og ”lege” med de store lastbiler som på en motorvej? Hvad med forbindelsesvejen? Kan den blive ved med at klare al den trafik=diverse rejseselskaber lover flere rejser/afgange fra Aalborg Lufthavn, så derved igen flere biler over Forbindelsesvejen. Som nu hvor man har været i centret og handle og ikke kan komme ud på Forbindelsesvejen p.g.a. kraftig trafik, vil der skulle sættes lysfyr op, og vejen udvides med højre og venstre svingsbaner flere steder omkring centret. Og hvor vil i finde pengene til alt dette? Over skatten? Eller må vores ældre igen under sparekniven? Og har I regnet på den trafik, som også kommer fra Motorvejens nordlige opland, hvor hovedparten helt klart vil tage Forbindelsesvejen, når der kommer et Føtex i Nørresundby? Alt dette for, at vi kan få en tysk discountbutik frem for et Sundhedscenter, som er dansk og som nogle af vores egne bysbørn (fysioterapeuter Jena Jacobsen og Ole Andersen) gerne vil give os uden beregning. Så kære valgte politikere, hjælp os her i området. Vi vil komme til at føle os som i en hvepserede.