Militær

Nej til endnu mere union

"Der er intet behov for, at EU udvikler sig til en stadig mere omfattende økonomisk, militær og politisk union uden skyggen af værdierne solidaritet og demokrati".

SFU mener ikke, at EU skal udvikle sig mod en stat med egen forfatning, der tilmed bygger på liberalisme. Dette er netop hovedspørgsmålet! Skal SF så acceptere, at der etableres en statsdannelse på et liberalistisk grundlag? Nej! Det er vigtigt at mærke sig, at vi i øjeblikket er inde i en meget afgørende politisk udvikling i Europa. En udvikling, som venstrefløjen i Europa, en del af de grønne, en del af den socialdemokratiske venstrefløj og Socialt Forum i Europa siger nej til: 1. Når det gælder statsdannelse, er det tydeligt, at langt flere politik-områder gøres overstatslige. EU skal frem over agere som juridisk person f.eks. i forhandlinger i Verdenshandels-organisationen. Man skal have en formand for Det europæiske Råd og en udenrigsminister. Europaparlamentet ligestilles med Ministerrådet i lovgivningsprocessen. De nationale parlamenter er stadig uden for lovgivningsindflydelse og skal alene tilse nærhedsprincippet. Det nye, dobbeltkvalificerede flertal betyder, at der både tages hensyn til antal lande og deres befolkninger. Dette indebærer, at tre store lande kan blokere for lovgivningsprocessen, medens de små lande får meget længere til indflydelse. Der sker en øget centralisering af mulighederne for at ændre traktaten. Der er stadig en gummiparagraf, der er stadig en passus om forstærket samarbejde og nu er der også reelt indført passareller, der gør, at EU's grundlov kan ændres uden ratifikationsproces. 2. Når det gælder det militære område, hedder det, at landene forpligter sig til gradvist at forbedre deres militære kapaciteter. Dermed er taget et afgørende skridt mod fælles forsvar. Der skal etableres mobile udrykningsstyrker og et agentur, som skal sikre, at landene udvikler og forbedrer deres militær. Det er ikke muligt at finde belæg for, at civil sikkerhedspolitik skal spille en afgørende rolle for EU i verdenssamfundet. 3. Der røres med traktaten ikke ved den økonomiske og monetære union. Det er fortsat hensigten at udvikle det indre kapitalistiske marked. Fokus er i øjeblikket tjenesteydelser, hvor der lægges meget vægt på økonomisk liberalisering. Næste skridt vil være den type udfordringsret til de offentlige tjenesteydelser, som danske kommuner nu slås med. Den monetære union har fortsat prisstabilitet som sit primære sigte. Der er sat stramme regler for, hvorledes der kan føres økonomisk politik. Den økonomiske krise i Centraleuropa kan ikke løses hurtigt og effektivt, fordi EU's regler i stabilitetspagten forhindrer en ekspansiv økonomisk politik. Den alt for høje arbejdsløshed i Tyskland har allerede betydet, at ekstreme højrekræfter er begyndt at marchere og har fundet fodfæste ved de seneste to delstatsvalg. Traktatudkastet er således ikke et fremskridt for det sociale Europa – tvært imod! Og netop dette er, hvad SF bør være optaget af, når det gælder den europæiske forfatningskamp. Den forfatningspolitiske kampplads er vigtig og langt vigtigere end nationale politiske kandestøberier om, hvor meget man skal lade sig tage som gidsel i EU-politikken for at opnå helt andre politiske mål. Mogens Ove Madsen, Springbakgaardsvej 12, Nibe, er folketingskandidat (SF). E-mail: mom@adslhome.dk

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst