Nej til erhvervsliv tæt på motorveje

Strid om begrebet visuel forurening

NORDJYLLAND:Spørgsmålet om, hvorvidt erhvervslivet i højere grad end nu skal have lov til at rykke tæt på motorvejene, kan blive et sprængfarligt politisk emne i planlægningen for den nordjyske region. Friluftsrådet lægger pres på politikerne for at undgå en yderligere udlægning af industriområder langs motorvejene. Hos amtsrådets største gruppe - Socialdemokraterne - er man tilbøjelig til at stå fast på, at områderne langs motorvejene skal holdes fri. Hos Venstre er man derimod imod, at amtets særlige regionplan skal virke bremsende for en udvikling. Partiet peger på, at senest er motorvejene i Vendsyssel blevet udbygget. Det giver efter partiets opfattelse en naturlig byvækst, som regionplanen ikke skal virke bremsende over for. Nogle politikere og Friluftsrådets nordjyske formand Thomas Elgaard Jensen peger på naboamtet Århus Amt som et skræmmeeksempel på, hvordan der ved lange motorvejsstrækninger kan opstå, hvad Friluftsrådet betegner som visuel forurening. I Nordjylland har man generelt stået fast på, at der langs motorvejene skal være en beskyttelseszone på 300 meter og ved andre overordnede veje en zone på 150 meter. De 300 meter ved motorvejen er dog fraveget enkelte steder. Et af de meste kendte eksempler er Hydrema, der laver entreprenørmaskiner. Syd for Støvring har virksomheden udstillingsvinduer lige op til motorvejen. - Jeg mener ikke, at et tilfælde som Hydremas, skal gentages. For mig er det vigtigt at friholde områderne langs motorvejen, siger den socialdemokratiske næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen. For ham er er hensynet til miljøet omkring vejene vigtigt, men han lægger også vægt på trafiksikkerheden, og nævner, at byggerier på samme måde som reklameskilte kan aflede trafikanternes opmærksomhed. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) er ikke så bekymret for en eventuelt erhvervsudvikling langs motorvejene. Han peger på, at netop virksomheden Hydrema er blevet kendt landet over på grund af udstillingslokalerne ved motorvejen. - Jeg synes da, at det var værre, hvis det var boliger, som man ville placere tæt ved motorvejen. Erhvervsvirksomheder ved vejen kan nogle steder gøre det mere spændende at køre der. Men i det hele taget synes jeg, at vi skal passe på ikke at lægge for mange begrænsninger ind i regionplanen. F.eks. synes jeg ikke, at vi i planen skal skrive lovbestemmelser af. Det er nemlig sådan, at selvom der sker lempelser i lovgivningen, så er det teksten i regionplanen, der fortsat gælder, siger Niels Kristian Kirketerp. I en skriftlig kommentar til amtets oplæg til ny regionplan skriver friluftsrådet, at der er imod, at der bliver udlagt yderligere industriområder langs motorvejene. - Vi har mange flotte områder langs motorvejene. det gælder f.eks. både ved Brønderslev og Hjallerup, hvor der er naturområder. Det ville være forfærdeligt, hvis der blev bygget der, siger Thomas Elgaard Jensen, der er formand for Friluftsrådet i Nordjylland.