Gymnasiale uddannelser

Nej til et A- og B-Danmark

Medierne skal have ros for at sætte fokus på en bekymrende udvikling for det danske samfund. Risikoen for, at vi geografisk udvikler et A- og et B-Danmark.

NORDJYSKE Stiftstidende følger fint op på de beskrivelser, der bringes i DR 1 om Danmarks udkantsområder. Mange af os kan konstatere denne udvikling, fra vi selv var børn frem til i dag. Levedygtige samfund er døet ud og tømt for funktioner med det resultat, at bygninger forfalder, og de, der bliver tilbage i disse samfund, får langt til alt og oplever, at udviklingen sker et andre steder. En del årsager hænger sammen med, at teknologien har udviklet sig, strukturerne har udviklet sig i takt hermed; men hvis ikke der tages målrettede initiativer for at modvirke centraliseringen, så får vi et Danmark, der knækker over geografisk i udkant og nogle få centre, der klarer sig og hvor udviklingen kommer til at foregå. Det er positivt, at to af Venstres folketingsmedlemmer (36.4.) under overskriften ”Hvad skal de leve af?” går ind i diskussionen om udkantsproblemerne; men man kunne mene, at det bestemt er på høje tid. Den nuværende regering har ført en endog meget hårdhændet centraliseringspolitik. Selv større bysamfund i periferien af Danmark er blevet tømt for funktioner og arbejdspladser, der kunne give grundlag for liv i udkantsområderne. Blot for at nævne nogle få reformer, der har skabt voldsom centralisering: Politireformen har flyttet funktioner og medarbejdere væk fra periferien, domstolsreformen har trukket i samme retning i hælene af disse funktioner er servicevirksomheder fulgt efter fordi det nu en gang er lettere at have et advokatkontor, der hvor domstol og politi er placeret. Med disse private servicefunktioner fjernes interessante jobmuligheder og centre for at tage initiativer, der matcher den egn de virker i. Kommunalreformen reducerede antallet af kommuner fra 273 til 98 og underligt nok i størst omfang i udkantsområderne f.eks. så vi kun ganske få kommunesammenlægninger i hovedstadsområdet. Resultatet er igen, at interessante job bliver fjernet fra periferien og trækker privat service med hen til ét nyt centrum. Oveni kan vi så lægge ændringerne i uddannelsessystemet, hvor de store fusioner har medført, at de yderstbeliggende uddannelsessteder er blevet lukket, ikke af politikerne på Christiansborg direkte; men af de bestyrelser, der skal få taxameterfinansieringen fra staten til at række til at løse opgaverne. Her bliver taberne altid de steder, hvor befolkningsunderlaget i forvejen er tyndt; men hvor effekten måske ville være større, hvis man fastholdt et pædagogseminarium i Ranum og et Skaarup Seminarium på Fyn for blot at nævne et par af de mest aktuelle eksempler på centraliseringen i uddannelsesverdenen. Spændende job forsvinder, og hvem er det, der skal formidle viden om de gode sider ved at leve og bo i udkantsområderne. Man kunne inddrage udviklingen af sygehusvæsenet; men her løber man ind i en argumentation, der er vanskelig fordi kvaliteten af indsatsen er så afgørende for de mennesker, der behandles og det hænger snævert sammen med at kunne skaffe tilstrækkeligt med specialister. Vi har set de første centraliseringstendenser på gymnasieområdet. De store og populære gymnasier drager og risikerer at udvande grundlaget for gymnasier i udkantsområderne. Uden et fordelingsudvalg med tilstrækkelig gennemslagskraft er risikoen at gymnasierne også centraliseres. Det er ikke tilstrækkeligt at søsætte en sang om, at redningen ligger i udviklingen af dansk turisme al den stund, at turismens minister for nylig har afvist, at staten vil medvirke til at vende den katastrofale udvikling med færre og færre turister i vores dejlige land. Birgitte Josefsen og Erling Bonnesen er ude med en gratis omgang på en tragisk baggrund, som deres parti har været hovedophavsmand til. Der er behov for politisk vilje til at vende den udvikling, der har rødder i markedskræfterne, som altid har trukket stærkt i retning af centralisme. Uden en statsmagt, der for alvor ønsker at medvirke til at skabe et Helt Danmark, så vil vores land knække over i A og B, hvilket er en stor skam for et samfund, der ikke har flere indbyggere end Hamburg. Det er heller ikke hos Venstre, man kan finde vilje til en reel regionalpolitisk indsats for hele Danmark.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk