EMNER

Nej til EU-hær og EU-stat - og styrk så FN

FORSVAR:Min gode ven, Bent Jørgensen fra SF forsvarer 29.5. 29.5 SF's beslutning om at anbefale en EU-hær. Jeg anser det for værende et frygteligt skråplan. Tanken om en EU-hær blev grundfæstet i Petersberg-erklæringen fra 1994, hvor de daværende EU-lande enedes om betingelserne og indsatsområderne for en fælles hær. Blandt disse områder var det, der bliver betegnet som " indsættelse af kamptropper i fredsskabende operationer". Det er det, der på mere jævnt dansk hedder angrebskrig. Vi taler altså ikke om fredsbevarende styrker, som vi kender det fra FN-systemet, men om en regulær hær, der skal forsvare Unionens interesser i det EU definerer som sin interessesfære. Men er det så ikke godt nok,? vil SF'erne indvende. Hvis bare EU opfører sig som retfærdighedens tjener. Nej, det er det ikke. For svaret på problemet med USA"s status som enerådende supermagt er ikke at skabe endnu en supermagt. Svaret er, set med mine øjne, at bekæmpe imperialistiske tendenser, hvad enten de er europæiske eller nordamerikanske (eller kinesiske). Imperialistiske forstået på den måde, at man bruger våben- eller økonomisk magt til at gennemtvinge egne interesser. Og i den kamp er det ikke Chirac og Schröder, der er vores allierede, men hele den verdensomspændende modstandsbevægelse mod nyliberalismen. Det er den, vi bl.a. har set ved demonstrationerne mod krigen verden over, ved opstanden i Argentina sidste år, hos Chiapas indianerne i Mexico, ved demonstrationerne mod G8 og WTO.. Det er i den bevægelse, vi kan ligge fremtidens håb – ikke i en EU-hær. Vores solidaritet skal ligge hos de udbyttede uanset hvor i verden de befinder sig – ikke hos de multinationale firmaer i EU. Hvordan løser vi så konflikter som i Palæstina, Tjetjenien osv.? For mig at se har vi ikke andre muligheder end FN, hvor skrøbeligt det end må se ud i dag. Men ved at arbejde for et stærkere FN og for diplomatiske løsninger frem for militære giver vi en mulighed for at det en dag bliver argumenterne der taler frem for våbnene. Våben må og skal kun bruges af et folk som forsvar mod en besættelse. Som det sker i dag i Palæstina, hvor vi kan fortsætte vort solidaritetsarbejde, så vi dels kan styrke den israelsk/palæstinensiske fredsbevægelse og dels arbejde for at bl.a. den danske regering ligger et større pres på Israel for at få hævet besættelsen. Men mit liv er for kort til, at jeg vil bruge det på at kæmpe for en "lidt bedre supermagt" – derfor: Nej til EU-hær og EU-stat.