EMNER

Nej til EU - ja til Norden

INDFLYDELSE: Det var med stor glæde, jeg mandag 15.9. så og hørte Ritt Bjerregård sige i nyhederne: Den næste folkeafstemning om EU bør være et valg mellem helt at indgå i EU (og hvad der dertil hører) eller træde helt ud af EU. Jeg er dybt uenig med Ritt om, vad udfaldet af sådant et valg bør være, men jeg er glad for at se en politiker, der er modig nok til at ville høre befolkningens ærlige mening. Vi må så bare håbe, at de på Christiansborg vil følge vælgernes dom og ikke blot forsøge at omvende vælgerne til deres tankegang, (burde være omvendt) og ikke som tidligere blive ved med at udskrive nye valg til de får deres vilje. Jeg er enige med de fleste politikere i, at Danmark er for småt til at stå alene, alene vil vi ingen indflydelse have, men vil vi få det i EU? Under optakten til Irak-krigen II, støttede nogle af ansøgerlandene i EU USA og gik dermed imod Tyskland og Frankrigs mening. Hvad skete der så? Jo, de fik besked på at rette ind fra højre og holde mund, for EU (Tyskland og Frankrig) sagde nej! Vil vi så have noget at skulle have sagt i EU, eller er det kun, når vi siger det samme som Tyskland og Frankrig? Jeg synes ikke, at vi bør sætte vores nationale identitet på spil for at se. Vi bør lave et forenet Norden, Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Grønland og Finland. Af størrelse, demokratiske opfattelse og kulturarv er vi ikke så forskellige, og jeg tror, at befolkningerne i langt højere grad vil støtte op om ideen. Vi ville være mindre end EU, men vi ville være stærkere, fordi vi ville være enige i vores opfattelse af indenrigs- og udenrigs- politikken, i en grad EU aldrig ville kunne blive. Så derfor kalder jeg Ritt en heltinde, og håber hun får flere politikere på Christiansborg med på ideen (hør på vælgerne).