EMNER

Nej til færre praksis

Frederikshavn vil ikke godkende reduktion

FREDERIKSHAVN:Politikerne i Frederikshavn går nu i rette med amtet i forhold til planerne for ændring på speciallæge-området. Det sker fordi amtet i sit udkast er klar til at nedlægge det ortopædkirurgiske ydernummer, der ellers har været en del af Frederikshavns virkelighed gennem en menneskealder. Efter lukningen af klinikken i Søgade er ydernummeret frit, men amtet vil ikke stedfæste en ny ortopædkirurgisk klinik i Frederikshavn. - Det undrer os meget. Derfor har vi nu meddelt amtet, at vi ikke kan billige den fremgangsmåde. - Vi mener afgjort at amtet er forpligtet til at opslå ydernummeret i Frederikshavn-området, fastslår formanden for socialudvalget, Erik Janum. Det er afgørende for et områdes servicetilbud, at der er en række spciallægeydelser inden for rækkevidde. Og vælger amtet at opslå ydernummeret frit er det langt mere sandsynligt at klinikken åbnes i Aalborg fremfor i et af amtets randområder. Og den centralisering ønsker Frederikshavns politikere ikke at lægge ryg til. Det er slet og ret et spørgsmål om, hvorvidt Østvendsyssel igen skal mærke nedskæringer på sundhedsområdet eller ej. Også den planlagte speciallægepraksis for øjensygdomme i Sæby ændres der ved. Hidtil er det ikke lykkedes at få praksis afsat, men man opslår den nu med fri adresse i Østvendsyssel. Den beslutning nyder støtte i Frederikshavn.. - Vigtigt for os er netop, at vi ikke underminineres med hensyn til speciallægedækningen i området som helhed, siger Erik Janum.