Arbejdspladser

Nej til fagforeningstvang

Venstre har længe været imod fagforeningstvang på arbejdsmarkedet. Derfor er det glædeligt at se, at et flertal af befolkningen nu bakker os op. Ifølge Gallup siger to ud af tre adspurgte "nej" til, om "det er i orden, at det på mange arbejdspladser er nødvendigt at være medlem af en bestemt forening for at arbejde der". På linie med Venstre siger et flertal ja til frit valg og nej til foreningstvang. Over 200.000 arbejdspladser på det private arbejdsmarked er forbeholdt medlemmerne af bestemte fagforbund, for en række fagforbund har overtalt en række arbejdsgivere til at skrive under på såkaldte "eksklusivaftaler", der på forhånd udelukker alle andre fra at få job i de pågældende virksomheder. VK har fremsat et lovforslag om at forbyde eksklusivaftaler, der skal til førstebehandling fredag. De, der på forhånd er imod, argumenterer med heksejagt på fagforeninger og faren for løntrykkeri - ingen af disse argumenter holder vand. For det første omfatter forbudet mod eksklusivaftaler både arbejdsgivere og arbejdstagere. Som arbejdstager vil man ikke kunne nægtes ansættelse med henvisning til hvilken forening, man er medlem af, mens arbejdsgiverne kan vælge de bedst kvalificerede i stedet for de eneste med bestemte papirer i orden. Argumentet om løntrykkeri er fri fantasi, for i Danmark er det overenskomster, der bestemmer løn, ikke eksklusivaftaler. Jeg håber, at skeptikerne lader sig overbevise, så lovforslaget bliver vedtaget med det bredtest mulige flertal. Det er på tide, at denne forældede foreningstvang får en ende, så det fremover står enhver frit, hvem og hvilke interesser man ønsker at støtte med sine kontigentpenge. Chr. Mejdahl folketingsmedlem (V)