Lokalpolitik

Nej til feriehytter ved Lerbæk

Kommunen vil skåne område mod indgreb

ELLING:Der må ikke bygges ferieboliger på strandengen umiddelbart øst for Skagensvej ved Lerbæk ved Elling. Plan- og miljøudvalget vurderer, at ferieboliger ikke er forenelige med de natur- og landskabsværdier, som er knyttet til område. Området støder op til arealer ved Elling Å, der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Byggeriet ville også være i strid med intentionerne i i den eksisterende planlægning, som går ud på at friholde arealet for anden bebyggelse end servicebygninger ved Lerbæk Fiskepark. Det er ejerne af Lerbæk Hovedgård - familien Belling og sportshandler Jørgen "Peiter" - der har søgt om tilladelse til opførelse af to klynger på ti hytter/feriehuse i området øst for Skagensvej. Plan- og miljøudvalget lægger i sin motivering for afslaget vægt på, at der allerede er udlagt plads til 60 golfhytter lidt længere inde mod Frederikshavn.