EMNER

Nej til flere rørforsøg i Hjørring Kommune

HJØRRING: Poul Jakobsen fra Skagen Innovations Center, SIC, måtte på et møde i går med borgmester Bent Brown (S), formanden for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S) og en repræsentant fra Kystdirektoratet sande, at Hjørring Kommune fremover selv vil bestemme, hvordan kystsikringen skal foregå. Det sker som hidtil i et samarbejde mellem kommune, amt og Kystdirektoratet, der har den suveræne afgørelse. Og her i kommunen er der ikke planer om flere forsøg på at stoppe erosionen ved at sætte trykudlingningsrør i ved kysten. Poul Jakobsen havde bedt om mødet, fordi han gerne ville have mulighed for at sætte trykudligningsrørene på sydstranden i Lønstrup, hvor bølgebryderne er. Til gengæld skal Poul Jakobsen efter forhandlinger med Kystdirektoratet i gang med et tre-årigt forsøg med trykudligningsrør længere nede ad Vestkysten. Kobber