Nej til forurening af farvande

LOVFORSLAG:Socialdemokraterne, de Radikale, SF og Enhedslisten har stemt imod en ændring af Fskeriloven. Flertallet V,K og O stemte for, og dermed blev den vedtaget. Jeg var ordfører på lovforslaget, og det punkt i loven, jeg var betænkelig ved, var først og fremmest, at loven ville ophæve § 68, som siger, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af nye havbrug i fjordområder. Vi frygter en trussel mod miljøet i de i forvejen sårbare farvande omkring Danmark. I arbejdet med lovforslaget har vi derfor stillet en lang række spørgsmål til ministeren. Men vi har ikke fået garantier for, at det ikke er en lempelse af miljøbeskyttelsen af fjordområderne at ophæve § 68, og derfor havde vi ikke andet valg end at stemme imod lovforslaget. Vi ønsker ikke at spille hasard med miljøet, og derfor var det vigtigt for Socialdemokraterne, at vi beholdt paragraffen. I et af ministerens svar til os oplyste han, at der ikke vil blive givet tilladelse til etablering af nye opdrætsanlæg, som vil medføre miljømæssige problemer. Opdrætsanlæg, hvor der fodres giver altid anledning til miljøproblemer. Når der alligevel ikke vil blive givet tilladelse til forurenende anlæg, kunne § 68 lige så godt være blevet opretholdt som en ekstra garanti for miljøet. Desværre var regeringspartierne og Dansk Folkeparti ikke lydhøre overfor vore argumenter, og vores ændringsforslag faldt ved afstemningen i Folketingssalen. Vi må nu sætte vores lid til de forsikringer, vi har fået undervejs af Hans Chr. Schmidt, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Men vi vil forfølge sagen og være miljøets vagthund, så vi kan bevare og beskytte de vandområder i Danmark, som er allermest sårbare.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk