Arbejdsmarked

Nej til fri indvandring

Nordjylland leverer et godt bidrag til det danske jobmirakel.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Birgitte Josefsen

Vi er nu den region i hele landet, hvor ledigheden falder mest. Nogle steder i regionerne er ledigheden helt nede på 1-2 procent. Og derfor er der god grund til, at vi både gør en stor indsats for at sikre alle ledige plads på arbejdsmarkedet, og at det bliver lettere for virksomheder og offentlige institutioner at tiltrække arbejdskraft. Men vi skal ikke gentage de dumheder, det danske samfund begik i højkonjunkturerne i 60’erne og starten 70’erne, da vi havde fri indvandring, og mange kom hertil, uden at vi stillede krav til deres ophold. Det lagde grunden til de massive integrationsproblemer, vi har i dag – og som vi stadig kæmper en brav indsats for at rette op på. Derfor er vi ikke indstillede på at genindføre fri indvandring eller noget, der ligner det. Allerede i dag har nordjyske arbejdsgivere adgang til en kæmpemæssig arbejdskraftreserve fra andre EU-lande. Faktisk har en halv milliard mennesker i EU ret til at komme til Danmark i et halvt år og søge arbejde uden ydelser. Og allerede i dag vokser antallet af bl.a. østeuropæere på det nordjyske arbejdsmarked stærkt. Til fordel for både dem og os. Regeringen har netop med bredt flertal i Folketinget givet yderligere adgang for udenlandsk arbejdskraft til at komme til Danmark og arbejde. Og samtidig er der indført en ny jobkortordning, der gør det lettere for grupper, der er særligt efterspurgte, at komme til Danmark og søge job. For os er det også afgørende, at tilførslen af arbejdskraft sker på de vilkår, der er aftalt på det danske arbejdsmarked. Vi skal styrke væksten og udviklingen i Nordjylland – ikke gamble med den.