Nej til fri kvotienter

Dansk Folkeparti siger på alle måder nej til den del af regeringens nye udspil om en folkeskolereform, som omhandler en fri klassekvotient i folkeskolerne.

Enhver kan sige sig selv, at en sådan frihed vil blive misbrugt eller misforstået til at proppe alt for mange elever ind i klasselokalerne. Det vil give urolige klasser, hvor de svageste elever vil blive tabt, og ballademagerne får frit spil. Det kan hverken lærere, elever eller folkeskolen være tjent med. I Dansk Folkeparti er vi enige i, at den danske folkeskole vil have godt af at blive strammet op. Vi er derfor som udgangspunkt interesserede i at forhandle med regeringspartierne om disse ændringer, men det bliver på visse forbehold. Først og fremmest, som nævnt, at der ikke åbnes op for klassekvotienterne. Folkeskolen har lige nu brug for, at der kommer mere fokus på at give eleverne en tryg skoledag. De skal kunne gå i skole uden at blive drillet, uden at blive forstyrret i timerne, og have faste traditioner som f.eks. morgensang, der giver tryghed og fællesskab. Børn skal også gå i skole med en vished om, at de får en undervisning, som vil hive deres faglighed op på et niveau, som giver muligheden for en lys fremtid og eventuel videreuddannelse. En del af denne faglighed bør omfatte disciplin. Ikke i form af kæft, trit og retning, men ved at skabe nogle små samfundsborgere, som ved hvad det vil sige at opføre sig ordentligt, og hvilke krav der stilles om respekt og rimelig opførsel i hverdagen - også når de forlader skolen. Det vil være til gavn for samfundet, men så sandelig også for børnene. I dag ser man grupper af utilpassede unge, som tydeligvis aldrig har fået lært, hvordan man bør opføre sig. Dansk Folkeparti mener også der skal være mere idræt i den danske folkeskole. Ikke kun fordi det vil give sundere og gladere børn, men også fordi de utallige undersøgelser har vist, at motion øger elevernes indlæringsevner. Alt for mange børn og unge tilbringer dagen på en stol, eller i sofaen foran computeren. Der er mange ting at tage fat på. Den danske folkeskole fortjener det - og den trænger.