Lokalpolitik

Nej til fusion med Aalborg

Jørn Boye (S) frygter skævhed

SEJLFLOD:Det socialdemokratiske byrådsmedlem Jørn Boye var som medlem af økonomiudvalget i Sejlflod med til mødet mellem "banankommunerne" i Støvring i torsdags, og han er helt med på, at embedsmændene i de fire kommuner Nibe, Støvring, Skørping og Sejlflod nu får til opgave at give et bud på, hvad man hver især og sammen kan mønstre af opgaver i en eventuel kommende storkommune. Jørn Boye er komplet uenig med den upolitiske Bent Bundgaard, der mener, at Sejlflods fremtid ligger i en fusion med Aalborg. - Der er ingen grund til, at Aalborg bliver større, men det er selvfølgelig helt afhængig af, hvilke opgaver, de nye kommuner skal have. Hvis det bliver noget med, at en kommune skal have op imod de 50.000 indbyggere eller mere, så har vi naturligvis et ny situation, siger Jørn Boye. Han finder det i øvrigt ganske urimeligt, at Bent Bundgaard ikke mener, at borgmester Kr. Schnoor har mandat til at snakke videre med de andre banankommuner. - Bent Bundgaard har jo selv været med til forhandlingerne, og han kan også se referatet fra det første møde 2. december. der er kun tale om drøftelser. Det har borgmesteren fuldt ret til. Ingen tvivl om den ting, tilføjer Jørn Boye. Det kan heller ikke blive andet end sonderinger, al den stund, at vi ikke kender de opgaver, de nye kommuner vil få. - Og på det ene punkt er jeg enig med Bent Bundgaard, men også kun det ene. Jeg tror, at befolkningen vil føle, at der bliver længere til de besluttende myndigheder i de nye kommuner, selv om hensigten egentlig er at bevare nærheden, hvor tingene løses så tæt på borgerne som muligt. - Men der er utrolig stor forskel på, om man bor i en stor kommune, der måske ikke behøver at ændre sig eller om man bor i en landkommune, der ikke bliver rigere og mere velfunderet af at blive slået sammen med kommuner af samme slags. Hvis der ikke kommer en udligningsreform, der følger en ny struktur, går det slet ikke. Så bliver det skæve Dannmark for alvor skævt, mener Jørn Boye. Til gengæld ser han en fordel i, at nye storkommuner vil få en større grad af faglighed og sikre borgerne en mere saglig og ensartet behandling, end man måske får i dag. De små enheder er meget sårbare, og det er umuligt for en enkelt medarbejder eller to at dække et helt fagområde 100 pct. - Tag bare politikerne. Det er ikke nemt at gå i dybden med en sag uden for ens eget fagområde, tilføjer Jørn Boye.