Nej til gammeldags terperi

Skolevæsen 12. december 2004 05:00

FOLKESKOLEN: VK har satset på at få en folkeskole med gammeldags terperi. Der indføres test og offentliggørelse af eksamensgennemsnit. Det skaber ikke kritiske og selvstændige samfundsborgere, der er åbne over for forandringer og med på at lære nyt. Det er ikke dem, der kan lire kongerækken af stående på et ben om natten, der sikrer danske arbejdspladser i fremtiden. Den liberale parole med frit-valg-modellen i forhold til skole giver endnu større forskelle mellem de skoler, der har mange ressourcestærke børn fra velfungerende hjem, og andre skoler, som får sværere ved at give børnene en ordentlig undervisning, fordi flere og flere børn kommer fra særligt belastende familier. Individualismen og egoismen får lov til at udvikle sig. Det skal være nemt at vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er et eller andet, man ikke bryder sig om. Det er jo også det letteste. De udsatte skoler risikerer at stå halvtomme og med belastende arbejdsmiljø. Det bliver både menneskeligt og økonomisk kostbart. VK er tilsyneladende rystende ligeglad med de børn, der lærer for lidt og får en dårlig start. Hvis denne politik fortsætter med flertal i Folketinget, vil vi få en folkeskole, der drukner gejsten og motivationen hos børnene. En skole, hvor eleverne ikke lærer for livet, men for eksamen. Der skal fokuseres på folkeskolen som et fælles ansvar, hvor børn fra distriktet går i distriktets skole. Hvor hele lokalområdet tager del i skolens liv. Hvor rammerne er et fælles anliggende for skole/hjem samarbejdet. Hvor der tages reelt medansvar i stedet for at vende ryggen til, hvis der er lidt problemer og så bare vælge en anden skole. Fremtidens samfund har heller ikke brug for, at vores børn løber deres vej, hvis der er problemer, men tør tage et ansvar, bliver selvstændige, får evner til kritisk tænkning, lærer at samarbejde og styre deres liv. Det er nøgleordet for succes på arbejdsmarkedet. Der skal også være klare faglige mål, men det skal ikke domineres af snæver faglighed baseret på tester og ensidig måling på eksamensgennemsnit. Vores helte er alle de gode lærere, pædagoger og skoleledere, som gør en stor indsats og som godt ved, hvor skoen trykker i folkeskolen. Dem, der knokler for at skabe den trivsel, der er en forudsætning for læring og et godt forældresamarbejde. Dem, som inddrager hele verden i klasseværelset, og trøster, når verden bliver for uoverskuelig. Men den slags helte har ikke altid de fornødne ressourcer og forudsætninger. SF vil have bedre timer. Derfor skal skolen også være åben for omverdenen, f.eks. med gæstelærere, der sammen med den faste lærer, udgør en slags to-lærerordning: Forældre, andre faggrupper, repræsentanter fra lokalbefolkningen, lokale virksomheder og organisationer. Derved bliver den lokale folkeskole også et fælles anliggende og ansvar. Naturen skal bruges mere aktivt. Tavleundervisning og tankpassermodellen skal erstattes af kreative indlæringsmetoder, hvor de forskellige former for intelligens tilgodeses. Alle kan lære noget, men der er meget forskel på hvilken måde man lærer mest på. Derfor skal undervisningen tilrettelægges, så det enkelte barn får mulighed for at gøre brug af kreative, praktiske, fysiske og teoretiske talenter. Vi vil have ro og undervisning i klassen. Det skal et godt fungerende klasseråd/skolebestyrelse være med til at sikre. Alle skal tage et medansvar for at få undervisningen til at fungere. Det betyder også, at lærerne skal være parate til at lytte til gode råd eller modtage kritik. Lærernes vilkår for at undervise skal forbedres gennem massiv satsning på efteruddannelse. Netop skolen, som er sat i verden for at lære andres børn skal være rollemodel, når det gælder den almindelige faglige opdatering. Selvstyrende grupper med lærerteams skal udvikles så også den faglige supervision bliver dagligdag. Undervisningsrummet skal åbnes, så det bliver normalt at få kolleger med til at give feed back på undervisningen. Der skal tænkes i fleksible undervisningsformer, niveaudelinger og større samlinger om fælles temaer. Arbejdet med børn er noget af det vigtigste i verden. Det er hårdt arbejde. Vi skal stille krav til lærerne og pædagogerne, men vi skal også sætte pris på dem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...