Nej til gavebod

EMNER 1. september 2011 06:00

VALGKAMP: Danmark må gøre op med gavebodssamfundet. Vi må diskutere, hvad der er rimelige kerneydelser i en velfærdsstat, og hvad man kan overlade til befolkningens eget ansvar. I Danmark bruger vi flere penge end vi har, den offentlige sektor er blevet for stor, og den private for lille. Der er flere uden for arbejdsmarkedet end indenfor, og sådan kunne jeg blive ved. Et underskud på 85 mia. er ikke et Danmark på katastrofekurs, underskuddet svarer til ca. 4,5 pct. af vores bruttonationalprodukt. Men vi skal selvfølgelig tage det alvorligt. Den økonomiske krise er international, og ikke selvpåført. Regeringen har efter min mening vist rettidig omhu, har lavet reformer på meget upopulære områder som tilbagetræningsreformen, omlægning af dagpengeperioden og har i mange år gjort op med de konstante skatteforhøjelser, som vi uafbrudt blev præsenteret for under den tidligere socialdemokratiske regering. Til sammenligning ser vi kun S og SF anvise målsætning på målsætning, men ingen løsninger, kun yderligere hul i statskassen. Der er ingen tvivl om, at hvis S og SF skal finansiere deres plan, må skatten igen øges, ikke kun hos millionæren, det er ganske enkelt ikke nok, men hos os alle. Men vi mangler at høre hvor meget?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...