EMNER

Nej til gyllelugt om lørdagen

En landmand på Hobrovej syd for Bettebyen ved Vebbestrup udvider nu besætningen fra omkring 100 til op mod 250 stykker malkekvæg. Det kræver en såkaldt lokaliserings-bestemmelse, fordi ejendommen ligger mindre end 300 meter fra en samlet bebyggelse. Lokaliserings-bestemmelsen fastsætter de vilkår, landmanden skal rette sig efter af hensyn til miljøet. Den slags hensyn handler blandt andet om lugtgener i forhold til beboelsesområderne. Landmanden har af selvsamme årsag fået afslag på et ønske om at måtte sprede gylle om lørdagen på marker længere end 200 meter fra samlet bebyggelse. Det er så tæt på, at bynæser sagtens kan lugte kvæg-afføringen, vurderer teknisk forvaltning. Og "der bør ikke være forskel på driftsvilkårene for de landmænd, som får meddelt lokaliserings-bestemmelse", begrunder forvaltningen afslaget på lørdagskørsel med gylle. Der er nu klagefrist på fire uger.