Nibe

Nej til hævet stuegulv

{ NIBE: 50 centimeter skiller parterne i en sag fra Nibe, hvor politikerne ikke vil være med at fravige principperne i en lokalplan. Ejeren af en grund på Pinstrup Høj har søgt kommunen om dispensation til at opføre et parcelhus med et stuegulv hævet med 50 centimeter i forhold til det tilladte i lokalplanen. Begrundelsen er, at huset stadig holder sig inden for den maksimale byggehøjde, og at huset vil syne meget lille i forhold til naboejendommen i to plan. Og at der er risiko for, at der kan løbe smeltevand ned i garagen. - Men hvis vi giver dispensation er jeg bange for, at vi begynder at udvande de forskellige lokalplaner, siger Elin Møller (S), formand for teknisk udvalg, som altså har afvist at dispensere. term

Forsiden